Akuthjälp

Senast uppdaterad den 31 mars 2023

Här nedanför hittar du telefonnummer som är bra att känna till när du behöver hjälp.

112 - SOS vid nödsituation

112 är ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder. När du ringer ska du:

  • Berätta vad som hänt.
  • Vem du är.
  • Varifrån du ringer.
  • Hur många som är skadade.
  • Vilken typ av skador.
  • Om det finns andra överhängande faror på platsen.

113 13 – för information vid olyckor och kriser

113 13 är ett nytt nationellt informationsnummer, som du kan ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en stor brand.

Du kan även ringa 113 13 för att lämna information.

114 14 – Polisens nummer vid icke akuta händelser

Polisens telefonnummer vid händelser som inte är akuta är 114 14. Vid pågående brott ringer du alltid 112. Läs mer på polisens webbplats

Ring 116 000 – för anmälan av försvunna barn

116 000 är ett internationellt nummer för EU:s medlemsländer. Dit kan du ringa för att anmäla försvunna barn. Journumret är tillgängligt dygnet runt och året om, oavsett vilken EU-land du befinner dig i. Läs mer på SOS alarms webbplats

1177 – Vårdguiden

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sköterska eller om du vill få hjälp att hitta rätt i vården. Vid akuta livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Du kan även läsa om sjukdomar, läkemedel och behandlingar på Vårdguidens webbplats.

Hjärtstartare

I Marks kommun finns hjärtstartare på flera företag och i kommunala lokaler. Närmaste hjärtstartare hittar du på Hjärtstartarregistrets webbplats

Kvinnojouren i Mark – 0320 351 51

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. 

Socialjouren - 112

Kontakta socialjouren om du utanför ordinarie kontorstid behöver akut social hjälp. Telefonnummer 112.

Behöver du komma i kontakt med socialkontoret under dagtid når du:

  • Familjeenheten på telefon 0320 21 79 55. 
  • Vuxenenheten på telefon 0320 21 80 85. 
  • Försörjningsstödsenheten på telefon 0320 21 79 90.

Publicerad av: Marks kommun