Akuthjälp

Senast uppdaterad den 25 augusti 2020

Nedan finner du telefonnummer som är bra att känna till när du är i behov av hjälp.

112 - SOS vid nödsituation

112 är ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder

  • Berätta vad som hänt
  • Vem du är
  • Varifrån du ringer
  • Hur många som är skadade
  • Vilken typ av skador
  • Om det finns andra överhängande faror på platsen

113 13 – för information vid olyckor och kriser

113 13 är ett nytt nationellt informationsnummer som du kan ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en stor brand.

Du kan som medborgare även ringa 113 13 för att lämna information.

114 14 – Polisens nummer vid icke akuta händelser

Polisens telefonnummer vid icke akuta händelser är 114 14. Vid pågående brott ringer du alltid 112. Läs mer på polisens hemsida

Ring 116 000 – för anmälan av försvunna barn

116 000 är ett internationellt nummer för EU:s medlemsländer där du kan ringa för att anmäla försvunna barn. Journumret är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett vilken EU-land du befinner dig i. Läs mer på SOS alarms hemsida

1177 – Vårdguiden

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sköterska eller om du vill få hjälp att hitta rätt i vården. Vid akuta livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Du kan även läsa om sjukdomar, läkemedel och behandlingar på Vårdguidens hemsida.

Hjärtstartare

I Marks kommun finns hjärtstartare på flera företag och kommunala lokaler. Närmaste hjärtstartare hittar du på Hjärtstartarregistrets hemsida

Kvinnojouren i Mark – 0320 351 51

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. 

Socialjouren - 112

Kontakta socialjouren om du utanför ordinarie kontorstid behöver akut social hjälp. Telefonnummer 112.

Behöver du komma i kontakt med socialkontoret under dagtid når du:

  • Familjeenheten på telefon 0320 21 79 55 
  • Vuxenenheten på telefon 0320 21 80 85 
  • Försörjningsstödsenheten på telefon 0320 21 79 90

Publicerad av: Marks kommun