Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Akuthjälp

Senast uppdaterad den 25 augusti 2020

Nedan finner du telefonnummer som är bra att känna till när du är i behov av hjälp.

112 - SOS vid nödsituation

112 är ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder

  • Berätta vad som hänt
  • Vem du är
  • Varifrån du ringer
  • Hur många som är skadade
  • Vilken typ av skador
  • Om det finns andra överhängande faror på platsen

113 13 – för information vid olyckor och kriser

113 13 är ett nytt nationellt informationsnummer som du kan ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, översvämningar eller en stor brand.

Du kan som medborgare även ringa 113 13 för att lämna information.

114 14 – Polisens nummer vid icke akuta händelser

Polisens telefonnummer vid icke akuta händelser är 114 14. Vid pågående brott ringer du alltid 112. Läs mer på polisens hemsida

Ring 116 000 – för anmälan av försvunna barn

116 000 är ett internationellt nummer för EU:s medlemsländer där du kan ringa för att anmäla försvunna barn. Journumret är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett vilken EU-land du befinner dig i. Läs mer på SOS alarms hemsida

1177 – Vårdguiden

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sköterska eller om du vill få hjälp att hitta rätt i vården. Vid akuta livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Du kan även läsa om sjukdomar, läkemedel och behandlingar på Vårdguidens hemsida.

Hjärtstartare

I Marks kommun finns hjärtstartare på flera företag och kommunala lokaler. Närmaste hjärtstartare hittar du på Hjärtstartarregistrets hemsida

Kvinnojouren i Mark – 0320 351 51

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. 

Socialjouren - 112

Kontakta socialjouren om du utanför ordinarie kontorstid behöver akut social hjälp. Telefonnummer 112.

Behöver du komma i kontakt med socialkontoret under dagtid når du:

  • Familjeenheten på telefon 0320 21 79 55 
  • Vuxenenheten på telefon 0320 21 80 85 
  • Försörjningsstödsenheten på telefon 0320 21 79 90

Publicerad av: Marks kommun