Försäkringar

Senast uppdaterad den 12 januari 2018

För att säkra kvalitén, främja trivsel, öka trygghet och för att undvika skador och olycksfall arbetar vi i Marks kommun aktivt med olika förebyggande insatser inom säkerhet och arbetsmiljö.

Om en olycka ändå skulle hända har kommunen flera försäkringar som skydd. Kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen, resor till och från arbetet samt under resor i tjänsten.

Skolbarnens skydd

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade heltid (dygnet runt). Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall men den omfattar inte sjukdom. I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om vad olycksfallsförsäkringen omfattar samt åtgärder vid skada.

Här presenteras försäkringar som Marks kommun har

Kommunförsäkring 

  • Egendom
  • Ansvar

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg
Försäkringsnummer: 2303138
Telefon: 0521 27 30 00

Skadeanmälan skickas till:
Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg

Tjänstereseförsäkring

  • anställda och förtroendevalda 
  • elever vid kommunens grund- och gymnasieskolor

Försäkringsbolag: IF
Försäkringsnummer: SP 754576
Telefon: 0771 81 58 18
E-post: skadeservice@if.se

Skadeanmälan skickas till: 
IF 
F200
106 80 Stockholm 

Olycksfallsförsäkring heltid

  • Elever i grund- och gymnasieskolor, friskolor, särskola, förskoleverksamhet med flera

Försäkringsbolag: Folksam
Försäkringsnummer: K 47779 
Telefon: 0771 960 960

Skadeanmälan görs via telefon.

Publicerad av: Marks kommun