Olycksfallsförsäkring

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Alla barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade på heltid. Heltid innebär dygnet runt året runt. Det finns även vissa grupper som är försäkrade under verksamhetstiden.

Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och gäller inte vid sjukdom. Därför rekommenderas att teckna en tilläggsförsäkring.

I försäkringsbeskedet går att läsa vad som ingår i olycksfallsförsäkringen samt åtgärder vid skada.

Försäkringsbolaget är Länsförsäkringar Älvsborg
Försäkringsnummer 2416607
Telefon kontorstid 0521 27 30 00

E-post: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se

Skadeanmälan
Vid inträffad skada görs anmälan till Länsförsäkringar Älvsborg via telefon eller e-post. 

Har skadan skett före 2023 ska det försäkringsbolag kontaktas som var aktuellt när skadan uppstod. Förteckning över tidigare försäkringsbolag finns nedan.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade sökt läkare eller tandläkare utan dröjesmål.

  • anmäla skada via telefon eller e-post

Publicerad av: Marks kommun