Försäkringar

Senast uppdaterad den 15 november 2018

För att säkra kvalitén, främja trivsel, öka trygghet och för att undvika skador och olycksfall arbetar vi i Marks kommun aktivt med olika förebyggande insatser inom säkerhet och arbetsmiljö.

Om en olycka ändå skulle hända har kommunen flera försäkringar som skydd. Kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen, resor till och från arbetet samt under resor i tjänsten.

Alla barn i förskola och elever i grundskolan och gymnasieskolan är olycksfallsförsäkrade heltid (dygnet runt). Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall men den omfattar inte sjukdom. I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om vad olycksfallsförsäkringen omfattar samt åtgärder vid skada.

 

Här presenteras försäkringar som Marks kommun har

Kommunförsäkring 

  • Egendom
  • Ansvar

Tjänstereseförsäkring

  • anställda och förtroendevalda 
  • elever vid kommunens grund- och gymnasieskolor

Försäkringsbolag: IF
Försäkringsnummer: SP 754576
Telefon: 0771 81 58 18
E-post: skadeservice@if.se

Skadeanmälan skickas till: 
IF 
F200
106 80 Stockholm 

 Olycksfallsförsäkring barn och unga heltid

  • Barn i förskola och elever i grund- och gymnasieskolor inklusive friskolor

Försäkringen är en grundförsäkring och gäller för kroppsskador vid olycksfall och omfattar inte sjukdom. Därför rekommenderas att teckna en tilläggsförsäkring för sina barn.

Försäkringsbolag: Protector Försäkringsnummer: 709513-1.1 Telefon kontorstid: 08-410 63 700

E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan
Skadeanmälan kan ske via blankett eller på Protectors hemsida. Använder du hemsidan, tryck på "Anmäl skada", "Person" och så "Kommunolycksfall".

Har skadan skett före 2018 ska det försäkringsbolag kontaktas som var aktuellt när skadan uppstod. Förteckning över tidigare försäkringsbolag finner du nedan.

Åtgärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

Spara alla kvitton.

Behov av taxi till och från skolan p g a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.

 

Publicerad av: Marks kommun