Höga vattenflöden i Marks kommun

Senast uppdaterad den 28 februari 2020

Det råder just nu mycket höga vattenflöden på flera platser inom Marks kommun och det finns stor risk för översvämning i fastigheter och nedfallna träd över vägar.

Fastighetsägares ansvar

Tänk på att du som fastighetsägare själv ansvarar för skyddet av fastighet och vidta de åtgärder som krävs vid exempelvis en översvämning. 

Om du bor i en riskzon, kontrollera gärna vilka företag som finns som kan hjälpa till att pumpa bort vatten och kontakta ditt försäkringsbolag.

Vid allvarlig fara för liv och hälsa kontakta 112.

• Bor du i ett utsatt område – se över vad du kan göra för att skydda ditt hus mot översvämningar
• Se över din hemberedskap
• Följ väderläget
• Följ trafikläget och respektera eventuella avspärrningar

Följ utvecklingen

Följ väderläget på SMHI:s webbplats www.smhi.se.

Räddningstjänsten prioriterar just nu framkomlighet på stora vägar och samhällsviktig verksamhet. Läs mer om läget på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds webbplats - klicka här.

Titta på avstånd

Tittar du på vattenmassorna och de starka flödena i länet? Gör det på säkert avstånd. Det kan vara vackert men också farligt. Tänk på att titta på vattnet på långt avstånd. Det finns risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet på sina håll. Så, ni som kan, håll er torra och i säkerhet på land.

Allmänt om läget i länet

Mer information hos Länsstyrelsen

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun