Information kopplat till kriget i Ukraina

Senast uppdaterad den 4 maj 2022

Vi är många som berörs av det som pågår i Ukraina just nu. Här har vi samlat länkar till information som kan vara bra att känna till, och som förhoppningsvis ger svar på några av de frågor som många av oss har.

Flyktingmottagande i kommunen

Arbetsmarknadsenheten har som gemensamt mål att få fler i arbete, studier och egen försörjning. Särskilda uppdrag fär enheten är bland annat flyktingmottagandet. 
Läs här om hur de jobbar.

Information om specialskola

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan, vilket även gäller barn från Ukraina. Klicka på den här länken först, för att se kraven för att gå i specialskola. Notera också att specialskolor finns på sex orter i Sverige, men ingen i Marks kommun.

Oro och rädsla

Det är normalt att bli orolig när vi möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. På Krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Stöd vid oro hos krisinformation.se

Bris erbjuder stöd

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. Barn som känner oro för kriget kan gå in på den här hemsidan för att få tips och råd om hur man förhoppningsvis kan känna mindre oro.

Gå med i en frivillig försvarsorganisation

Det finns flera frivilliga försvarsorganisationer som på olika sätt arbetar med att stödja vårt samhälle. På samlingssidan frivilligutbildning.se kan du se vilken organisation som passar bäst för dig.

Var källkritisk

Tänk gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser. På Krisinformation.se finns några råd att följa för att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Källkritik hos krisinformation.se

Var noggrann med IT-säkerheten
Klickar du på okända länkar eller öppnar okända bifogade filer kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. MSB har en lista med hur du kan bli bättre på IT-säkerhet, och du kommer dit genom att klickar på den här länken.

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället behöver du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. På vår webb och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får du tips för din egen krisberedskap. Broschyren finns som fysiskt exemplar att hämta i receptionen i kommunhuset i Kinna.

Din krisberedskap – vad kan du göra?

Om krisen eller kriget kommer. Folder i PDF-format.

Här får du information i en kris

Om det inträffar en kris som påverkar vårt område på något sätt kan du alltid hitta information eller hänvisning om information på kommunens webbplatsP4 är vår beredskapskanal om man inte har tillgång till internet. På kommunens Facebook-sida gör vi uppdateringar som du kan få i ditt nyhetsflöde. Om du behöver hjälp med att hitta information så kan du besöka ett av kommunens bibliotek.

VMA och Hesa Fredrik

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. På den här sidan listar MSB, som står bakom sidan krisinformation.se, de olika kommunikationsvägar som finns om VMA behöver gå ut.

Här finns närmsta skyddsrum

Om Sverige är i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen. En karta över alla skyddsrum i Mark finns hos MSB.

Skyddsrumkarta hos MSB

Om det blir krig

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Om Sverige är i krig kan regeringen meddela om allmän tjänsteplikt, vilket kan innebära att du fortsätter att gå till ditt vanliga jobb eller blir anvisad ett jobb som behövs för att upprätthålla totalförsvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver det hela mer i detalj via den här länken. 

Omvärldsbevakning

Kommunen tar varje vecka fram en sammanfattad omvärldsbevakning för att se hur kriget i Ukraina skulle kunna påverka Mark.

Omvärldsbevakning v 12.pdf
Omvärldsbevakning v 13.pdf
Omvärldsbevakning v 14.pdf
Omvärldsbevakning v 15.pdf
Omvärldsbevakning v 16.pdf
Omvärldsbevakning v 17.pdf

Omvärldsbevakning v 18.pdf

Publicerad av: Marks kommun