Kontakter civil samverkan i Marks kommun

Senast uppdaterad den 28 april 2022

Efter önskemål från civilsamhället har den här sidan skapats med kontaktuppgifter till organisationer som vill hjälpa till. Kommunen tar inget ansvar för organisationerna utan agerar här endast som mellanhand och samordnare av kontaktuppgifter. Om du vill att din organisation ska finnas med på sidan kan du kontakta enheten för skydd och säkerhet.

Lions i Mark

LIONS-klubbar i Mark samverkar för att stödja flyktingar som befinner sig lokalt i Marks kommun. Vi gör det genom att ekonomiskt bistå alla dem som jobbar för att göra flyktingarnas tid i kommunen så dräglig som möjligt.

Privatpersoner, företag, föreningar, organisationer, kyrkor och alla andra aktörer i civilsamhället kan stödja genom att sätta in pengar på vårt insamlingskonto. Använd swish här ovan eller bankgiro 645-87 56. Tack för din gåva!

Är du anordnare av verksamhet, logi eller annat, till gagn för flyktingarna? Har du utgifter som inte täcks av kommun, Migrationsverk eller annan myndighet eller organisation? Då kan du ansöka om bidrag från Lions. Skicka skriftlig ansökan till din lokala Lionsklubb eller direkt till vår gemensamma Ukrainakommitté:
Adress:
Lions-i-Mark Ukrainakommittén
Furuvägen 2
51131 ÖRBY
Mejl:
Lions_Ukraina@outlook.com

Sätila byalag

Sätila Byalag finns som stöd och hjälp i lokala frågor vid behov. Vi kan via våra kontaktnät och lokala förankring identifiera resurser i Sätila och koppla samman lokala initiativ. Maila satilabyalag@gmail.com för vidare dialog. Vår webbplats är Sätila.se – I hjärtat av Mark (satila.se)

Örby-Skene församling

I Skene församlingshem har vi ett stort klädförråd till behövande.

Kontakt:
Lisa Wiklund, diakon, 076-282 84 89
Agnetha Häggander, diakon, 076-114 91 69

Samtalsstöd

Församlingens präster och diakoner finns behjälpliga.
Se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/orbyskene
Kontakt:
Kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd, 0320-182 81
Diakon Agnetha Häggander, 0320-182 84

Samordningsgruppen Horred

Samordningsgruppen Horred är en operativ grupp i Horredsbygden med sex organisationer som samarbetar för värdigt mottagande av flyktingar från Ukraina; Horredsbygdens byalag, Horredsbygdens Rödakorsgrupp, Istorps pastorat i Svenska kyrkan, Lions Club Horred, Mötesplatsen/Staden på berget och Föreningen Tjernobylbarn i Horred. Information finns på respektive hemsidor och på Facebook (Händer i Horred, Istorp och Öxnevalla). För kontakt: info@hbygden.se

Svenska kyrkan i Kinna-Fritsla pastorat

I Kinna församlingshem har vi även ett klädförråd dit man vid behov kan komma och hämta kläder eller skor. Det finns kläder för både vuxna och barn. I akuta situationer kan vi även hjälpa till med en matkasse.

Till vår diakonimottagning på onsdagar kl 16-18 i Kinna kyrka kan man komma för att träffa oss om man behöver stöd eller hjälp. Det går även bra att ringa. Anna, diakon 0230-207955. Anna, diakoniassistent 0320-207952.

Kinna Missionskyrka

Tisdagar        kl. 16.00- 18.00 Öppen kyrka

Kl. 16.00        enkelt fika och gemenskap, möjlighet till språkträning.
Kinna Missionskyrka - Kinna Missionskyrka

Trygg hjälp i Mark 

Trygg hjälp i Mark är ett samarbete mellan föreningen Trygg i Beredskap och Studieförbundet Vuxenskolan i Mark.

Tillsammans driver vi ett boende i Fritsla, med 15 rum, samtidigt som vi erbjuder både samtalsstöd och kursen "Svenska från dag ett". De boende sköter själva matlagning och städning, medan föreningen står för inköp av livsmedel och förnödenheter. Föreningen har också en viktig roll i integrationen och i kontakten med myndigheter. Arbetet och boendet är helt ideellt.

Markbygdens Rödakorskrets

Barnverksamhet, kontaktfamiljer, caféträffar och lägerverksamhet är exempel på vad vi kan ordna. Tag gärna kontakt för att diskutera även andra initiativ. För kontakt: markbygden@redcross.se

Publicerad av: Marks kommun