Att förstå reaktioner på kris och sorg

Senast uppdaterad den 11 april 2017

Många i kommunen är direkt drabbade av den tragiska olyckan och många möter nu medmänniskor i kris och sorg. Vi har samlat länkar till informationsblad om vanliga reaktioner på sorg och allvarliga händelser. Här finns också ett informationsblad som riktar sig särskilt till ungdomar och ett till föräldrar vars barn har varit med om en allvarlig händelse.

Stockholms läns landsting har tagit fram informationsblad om vanliga reaktioner på sorg och allvarliga händelser. Här finns information om vad man själv kan göra för att hantera eventuella svårigheter, och kort om när man kan behöva professionell hjälp och var den finns.

Det finns ett informationsblad som riktar sig till den som har varit med om en allvarlig händelse, ett till den som har barn som har varit med om en allvarlig händelse och ett till ungdomar som har varit med om en allvarlig händelse. Informationsbladet finns även på engelska.

Alla kan laddas ner i pdf-format. På Stockholms läns landstings hemsida kan de även beställas i tryckt form.

Till ungdomar som varit med om en allvarlig händelse

PDF-format

Beställ som trycksak

Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse

PDF-format
Beställ som trycksak

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

PDF-format

Beställ som trycksak

If you have been involved in a serious accident

PDF-format

Beställ som trycksak

 

 

Publicerad av: Marks kommun