Kontakt för stöd

Senast uppdaterad den 8 maj 2017

För dig som behöver stöd och hjälp efter bussolyckan i Härjedalen finns följande kontaktvägar:

Ungdomsmottagning, Vårdcentraler och BUP

Ungdomsmottagning: https://www.narhalsan.se/vard-och-rad/ungdomsmottagning/

Vårdcentralen i Skene telefon 0320 - 77 93 01 

Vårdcentralen i Kinna telefon 010 - 435 94 00

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) telefon 033 - 616 16 70

Socialtjänst

Individ och familjeomsorg, telefon 0320 - 21 72 25

Skolhälsovård

Skolsköterska Ängskolan, telefon 0320 - 21 74 56 

Enhetschef elevhälsan, 0320 - 21 88 62

Försäkringsskydd

Inträffade personskador med efterföljande kostnader bör anmälas till försäkringsbolagen. För mer information kontakta Lillemor Carlsson vid Ängskolan som är samordningsansvarig för detta. Telefon 0320 - 21 74 45 eller e-post lillemor.carlsson@mark.se.

Stödgrupp erbjuder rådgivning

Stödgruppen kan hjälpa och stötta dig som är drabbad av olyckan att komma i kontakt med vårdgivare och andra som i sin tur kan hjälpa dig vidare utefter just dina behov.  

Telefon 0320-21 81 09

Publicerad av: Marks kommun