Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Frivilliga resursgruppen

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016

Frivillig resursgrupp (FRG) är en frivillig resurs som inte regleras i någon lag eller förordning utan är ett samarbete mellan kommunen och frivilliga. FRG kan kallas in för att hjälpa kommunen vid oönskade/extraordinära händelser.

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands under utsatta lägen när kommunens normala resurser behöver förstärkas.

Civilförsvaret samordnar resursgruppen

Här i Marks kommun samordnas FRG av Civilförsvarsförbundet Mark.

Civilförsvarsföreningen organiserar, utbildar och övar de frivilliga så att de kan ställa upp till kommunens förfogande som resurs vid samhällsstörningar och/eller extraordinära händelser.

FRG-medlemmar har olika bakgrunder och kompetenser. De har alla genomgått en grundläggande utbildning om 40 timmar i Civilförsvarsföreningens regi.

FRG kan hjälpa kommunen att:

  • Upprätta trygghetspunkt
  • Arbeta utifrån 30-minutersguiden
  • Ordna transporter och värmestugor
  • Samordna övriga frivilligorganisationer
  • Administrera tillströmmande "spontana" frivilliga
  • Upprätta och underhålla samband
  • Sköta information och dokumentation
  • Sköta planering och stabsarbete

Bli medlem i resursgruppen

Vill du bli medlem i FRG, eller bara veta mer?
Kontakta Leif Isberg, ordförande Civilförsvarsförbundet Mark, på telefon 0708941027.

Publicerad av: Marks kommun