Information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 2 juni 2020

Med anledning av coronavirusets spridning i Sverige bevakar Marks kommun händelseutvecklingen och följer de nationella direktiv som ges.

Senast uppdateringen om coronaviruset på mark.se är gjord 2 juni gällande följande:

Veckan som gick v23 - Aktuellt under coronapandemin

Här på vår webbplats mark.se uppdaterar vi kontinuerlig med information som gäller särskilt för Marks kommun. Nedan hittar du också länkar till ansvariga myndigheter så att du kan hålla dig informerad om det nationella läget.

Kommunens hållning är att förlita oss på kända fakta och följa de råd och direktiv som ges av bland annat Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Västra Götaland.

Allmän information covid-19

Råd och rekommendationer gällande covid-19

Information skola

Information till elever och vårdnadshavare

Vård- och omsorgsboenden äldrevård

Här hittar du information som berör våra äldre inom Marks kommun

Näringsliv

Information till företagen i Marks kommun

Viktiga länkar om virusutbrottet

Myndigheternas information om coronaviruset. När behöver du kontakta vården?

Förbud och avrådanden

Aktuella förbud och avrådanden från myndigheterna.

Telefonlinje om corona på flera språk

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska,...

Publicerad av: Marks kommun