Allmän information covid-19

Senast uppdaterad den 22 april 2020

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. I länken nedan finns samlad information från krisinformation.se för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid. Följ denna länk: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. 

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.

 

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april. 
Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. 

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
 • Promenera gärna utomhus. 
 • Be om hjälp med att handla mat.

Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats.

Vanliga symtom på covid-19

 • Hosta.
 • Feber.
 • Andningsbesvär 
 • Snuva.
 • Halsont.
 • Huvudvärk.
 • Muskel- och ledvärk.
 • Illamående.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat. Läs mer på 1177 vårdguiden 

Riskgrupper

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar. 

Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Det kan vara bra att känna till att vaccination mot pneumokocker eller influensa inte ger skydd mot covid-19.

 

Enligt Socialstyrelsen är personer i riskgrupp de med:

 • Hög ålder, 70 år och däröver.  
 • Fetma med ett BMI över 40.
 • Cancersjukdom eller med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom.
 • Neuromuskulära sjukdomar som Parkinson, MS och ALS med påverkad muskelfunktion.
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning). 
 • Personer med minst två av följande sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
 • Personer med andra allvarliga sjukdomar som immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

 Kombinationen av flera riskfaktorer ökar risken ytterligare. 

 

Gravida

I dagsläget finns det endast begränsad information om covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är gravid vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. 

Behöver jag ta prov för covid-19?

Nästan alla som får covid-19 får lindriga symtom och blir friska utan att behöva sjukvård. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla med symtom som hosta, halsont, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av personer som har insjuknat akut i feber eller luftvägssymtom och som behöver vårdas på sjukhus. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som fått feber eller luftvägssymtom som skulle kunna bero på covid-19.

Region Stockholm har tagit fram en webbaserad självskattning som du kan göra för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården när du har symtom.

Arbeta gärna hemifrån

Folkhälsomyndighetens råd är att man jobbar hemifrån i den mån det är möjligt. Detta i samråd med sin arbetsgivare. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Med anledning av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Läs mer

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa smittspridningen. Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. Detaljer från polisen

 

Mer information om symptom och frågor och svar hittar du på Folkhälsomyndighetens webbblats.

Publicerad av: Marks kommun