Information om corona på andra språk/Information about corona in other languages

Senast uppdaterad den 22 april 2020

Här har vi samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Länsstyrelsen Skåne och enheten för Samhälls- och hälsokommunikation har också fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att ta fram aktuell information för nyanlända och utlandsfödda om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset.
I ett första steg är informationen översatt till arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. Filmerna kommer successivt att utökas både vad gäller språk och innehåll. Externa länkar.

Publicerad av: Marks kommun