Företagande och nya coronaviruset

Senast uppdaterad den 14 maj 2020

Här nedan finns samlad information från myndigheter och annan information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Nyheter:

 

Marks kommun utökar stödet till näringslivet

 

Marks kommun underlättar för företagen i utmanande tider

 

Snabbare hantering gällande uteserveringar i Marks kommun

 

Marks kommun gör undantag och tillåter avgiftsfri torghandel

 

Kulturella och kreativa näringar

 

Nya regler för restaurang, caféer och barer

 

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst - klicka här 

 

Information från Verksamt.se

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Verksamt.se

Information från Svenskt Näringsliv

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset har Svenskt Näringsliv sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten är dock stor och läget kan snabbt komma att förändras. 

Svenskt Näringsliv

Information från Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen följer noga utvecklingen för att få en överblick och agera på de snabba negativa effekter vi ser i västsvenskt näringsliv. Vi kartlägger just nu vilka behov som kan finnas och arbetar för att skapa beredskap för nya initiativ som kan bidra till att stötta näringslivet i det nya ekonomiska läget. Uppdateras löpande. 

Västra Götalandsregionen

Information från Turistrådet Västsverige

I länken nedan samlar Turistrådet Västsverige information kring hur du som besöksnäringsföretagare i Västsverige kan hantera den rådande situationen kring det nya coronavirusets utbredning. Vi känner med alla er som drabbas, och vill försöka vara så behjälpliga som möjligt när det gäller stöd och rådgivning.

Turistrådet Västsverige

Publicerad av: Marks kommun