Företagare se hit! Vi söker medarbetare för kommunala uppdrag

Bild på händer som lägger samman ett pussel.

Senast uppdaterad den 3 april 2020

Marks kommun ser ett växande behov av att utöka personalstyrkan. Under den pågående smittan av coronaviruset behövs fler personer som kan arbeta med olika kommunala uppdrag. Vi vänder oss därför till er inom det lokala näringslivet i Mark.

Om ert företag står inför en övertalighetssituation till följd av Covid-19-pandemin, är kommunen mån om att ta del av den kompetens ni har hos er. Det gäller även om det handlar om en kort och begränsad tid.

Vi behöver medarbetare som kan arbeta inom:

 • Hemtjänst och hemsjukvård
 • Äldreboenden
 • Boenden för personer med olika funktionsnedsättninga
 • Personlig assistens för personer med olika funktionsnedsättningar
 • Vi arbetar också med försörjningsstöd och handläggning av ärenden för de i samhället som är mest utsatta.

Länk till ytterligare information och kontakt

Det finns även behov av kompetenser som är utanför Socialförvaltningens arbetsområde. Bland dessa återfinns:

 • Administration
 • Digitalisering/ IT
 • Transporter
 • Kommunikation
 • Kost
 • Städ

Vänligen kontakta Arbetsmarknadsenheten@mark.se för ytterligare information.

Publicerad av: Marks kommun