Viktig information till restaurangnäringen

Senast uppdaterad den 29 april 2020

Den 16 april bjöd Marks kommun in hela restaurangnäringen i kommunen till ett dialogmöte med anledning av Coronakrisen. Samtliga restauranger har fått en återkoppling på mötet per post. På denna sida kan du ladda ner mötessammanfattningen som innehåller de inspel som lyftes på mötet, liksom även gästinformation i form av en affisch som Marks kommuns miljöenhet har producerat och som ni har möjlighet att sätta upp i era verksamhetslokaler.

Publicerad av: Marks kommun