Vård- och omsorgsboende äldreomsorg

Senast uppdaterad den 17 mars 2020

Här hittar du länkar till de senaste nyheterna gällande vård- och omsorgsboenden inom Marks kommun:

Riskgrupp för allvarlig sjukdom är framförallt äldre

Personer över 70 år behöver nu få hjälp att undvika kontakter med andra människor. Begränsa besök hos äldre så långt det är möjligt. 

Äldre kan med anledning av detta behöva hjälp med att handla mat eller skaffa medicin, gå ut med husdjur och annat. Här behöver vi alla hjälpas åt så långt det är möjligt och hela tiden försöka undvika att äldre och människor som tillhör riskgrupperna blir smittade.

 

Mer information och nyheter på följande sidor:

 

Publicerad av: Marks kommun