Kärnkraftsberedskap

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016

Kärnkraftverket Ringhals ligger norr om Varberg och strax väster om Marks kommun. Därför har Marks kommun en ständig beredskap och återkommande övningar för att vara förberedd på ett krisläge.

Inom den inre beredskapszonen, cirka 12-15 km kring Ringhals kärnkraftverk, finns detaljerade utrymningsplaner som innebär att tre mottagningsplatser upprättas vid en eventuell utrymning. I Marks kommun är denna plats Kunskapens hus på Textilgatan 1 i Skene. En annan uppgift som åligger kommuner är att indikera radioaktivt nedfall.

Indikeringen av radioaktivt nedfall ligger på Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund medan upprättandet ligger helt på kommunens organisation.

Vid Kunskapens hus finns personal från kommunens olika förvaltningar för att hjälpa allmänheten som har utrymt från den inre beredskapszonen. På platsen finns även personal från Göteborgs universitet, avdelningen för radiofysik, polisregion väst och Försvarsmakten som kan bistå allmänheten. De som inte har eget fordon eller av någon annan anledning inte kan ta sig till mottagningsplatsen kommer att få hjälp av de sökgrupper från Polisregion Väst som går igenom de områden som ska utrymmas. 

Vid kärnkraftsfrågor är kommunen underställd Länsstyrelsen i Halland.

Publicerad av: Marks kommun