Kommunen erbjuder outnyttjad mark för foder till djur

Senast uppdaterad den 30 juli 2018

Torkan har gjort att det är stor brist på foder till betande djur. Marks kommun erbjuder därför djurägare att skörda gräs på outnyttjade kommunala markområden. Gräset kan användas som foder till de egna djuren.

Det mesta av ängsmarken som finns i kommunens ägo är utarrenderade, men det finns en del mindre gräsområden som inte nyttjas. I vissa områden kan det finnas områden som inte är utarrenderade och på andra håll i kan det finnas obebyggda tomter och oslagna gräsytor i anslutning till parker och allmänningar som djurägare kan finna värt att skörda.

Sök mark och ställ frågan

Den djurägare som känner till något område som är värt att skörda är välkommen att kontakta kommunen med en förfrågan där det preciseras vilket område som avses. Kartorna nedan visar kommunalägd mark.

När kommunen kontrollerat att marken verkligen är ledig och att områden inte har några kända föroreningar eller särskilda naturskyddsbestämmelser kan du få ett skriftligt klartecken att du får skörda.

Vi utgår från att djurägarna själva har en sådan lokalkännedom att de själva kan ge förslag på lämplig mark och göra bedömningen av vilken mark som kan vara värd att skörda. Kommunen kommer således inte utse några specifika områden för utdelning.

Villkor för skörd

Vi upplåter ytorna med följande villkor:

  • Du får inte betalt för att du slår, däremot får du behålla gräset.
  • Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
  • När balar är pressade ska de omgående tas bort.
  • Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt och ytan ska lämnas i gott skick.

Observera att det i huvudsak rör sig om ytor som normalt inte slås på detta sätt. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat som kan vara skadliga för maskiner eller djur. Den som tar hand om fodret har själv ansvar för att kontrollera att det håller tillräcklig kvalitet för att ge till djur.

Privata markägare kan också hjälpa

Privatpersoner som har mark att erbjuda för skörd eller bete kan annonsera det i Facebookgruppen Foderhjälpen 2018 (se länk nedan eller klicka här), som startats för att matcha ihop markägare med behövande djurägare.

Se även Betesförmedling på kommunens hemsida - länk finns nedan på denna sida.

Karta över kommunen

Nedan finns kartor på olika områden i kommunen. De områden som är markerat med lila är kommunens mark. De områden som är rödmarkerade är upplåtna för jakt men kan i vissa fall vara ledig för jordbruksändamål. Mark som är markerade med annan färg är utarrenderad.

Upplever du att kartorna är otydliga? Prova att zooma in så är det lättare att se detaljerna i ett önskat område.

Kontakt

Kontaktuppgifter till kommunens mark och exploateringsenhet finns nedan på sidan.

Publicerad av: Marks kommun