Värme och torka sommaren 2019

Senast uppdaterad den 30 april 2019

Sommaren 2018 präglades av långvarig värme och torka. Efter en rekordvarm majmånad inleddes sommaren med en av de varmaste junimånaderna på 100 år i södra Sverige. Det blev en rad allvarliga konsekvenser: för samhället, för de gröna näringarna, för allmänheten. Få kan ha undgått att torkan varit stor under sommaren och drabbat djurägare och odlare hårt.

Det ledde till vattenbrist, foderbrist, skogsbränder och mycket annat. För 2019 kan situationen bli likartad. Det råder nu brist i en del grundvattenmagasin och vi har i vår del av landet inte haft någon snösmältning som hade kunnat förbättra vattentillgången. Våren 2019 har varit torr och vi ser nu i april återkomsten av stora och svårhanterade skogsbränder i södra Sverige.

För Marks kommun är det angeläget att skapa en dialog med olika aktörer om hur vi kan förbereda oss och hur andra aktörer ser på en eventuellt kommande besvärlig händelseutveckling.

Kommunen tar därför initiativ till ett dialogmöte i de här frågorna med olika samhällsaktörer och näringar. Den 28 maj träffar vi bland andra skogsbranschen, LRF, räddningstjänsten, byalag och några kommunala förvaltningar. Vi behöver gemensamt få en bild över konsekvenserna 2018 och hur vi kan förbereda oss för att minimera eventuella liknande störningar denna i sommar.

Inom ramen för krisberedskapen har varje kommun ett geografiskt områdesansvar och samverkan är en viktig del i det arbetet.

Publicerad av: Marks kommun