Symtom - Testning - Vaccinering

Senast uppdaterad den 17 januari 2022

Symtom på covid-19

Symtom på covid-19 - Krisinformation.se

Testning av covid-19 och antikroppar

Stanna hemma även vid mycket milda symtom. Boka tid via din lokala vårdcentral och/eller 1177 Vårdguiden för provtagning för covid-19 och antikroppstest. 

Så här går det till vid provtagning

Vaccinering

Vaccinering av patienter i hemsjukvård och brukare inom kommunal vård och omsorg är klar och fortsätter för de som flyttar in på boenden eller skrivs in i hemsjukvård och ännu inte är vaccinerade.

Vaccinering av personal fortsätter utifrån nationella och regionala direktiv.

Har du eller känner du någon som har insatser enligt LSS eller beslut om personlig assistans från Försäkringskassan och inte fått erbjudande om vaccination mot covid-19 ännu?

Nu kan du ringa din vårdcentral för att boka tid.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Sätila vårdcentral 0301 51 51 00

Närhälsan Horred vårdcentral 010 473 39 33

Närhälsan Kinna vårdcentral 010 435 94 00

Närhälsan Skene vårdcentral 0320 77 93 01

Vaccinationen genomförs på Skene lasarett .

VGR ansvarar för vaccinering av allmänheten

Intresset för vaccinerna mot covid-19 är stort. Tyvärr cirkulerar både missuppfattningar, myter och ren desinformation i ämnet, vilket riskerar att i onödan skapa eller späda på en oro för många. För att underlätta ett välgrundat beslut för de som kan känna tvekan inför vaccination, bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

Vaccinering av prioriterade medarbetare i privata företag.

Privata företag som utför insatser inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, LSS-boende eller personlig assistans har medarbetare som ingår i fas 1 och fas 2 för vaccination. Dessa medarbetare arbetar nära brukare och är prioriterade för vaccination enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De företag som bedriver verksamhet i Marks kommuns geografiska område och som har prioriterade medarbetare ska enligt Västra Götalandsregionens avtal använda sig av Svea Vaccin.

Företaget själv ska kontakta Svea Vaccin för att planera vaccineringen. Kontakt: boras@sveavaccin.se. Länk: Svea vaccin Borås 

Publicerad av: Marks kommun