Marks kommun markerar mot kränkningar efter utredning

Senast uppdaterad den 23 november 2018

Marks kommun avsätter förvaltningschef efter utredning om kränkande särbehandling.

Marks kommun som arbetsgivare ser allvarligt på kränkningar och trakasserier både från chefer och mellan medarbetare. Därför gör kommunen en tydlig markering och avsätter förvaltningschefen för Socialförvaltningen efter en utredning som konstaterat kränkande särbehandling av medarbetare.


– Vi värnar om våra anställda och accepterar inte det här beteendet. Som arbetsgivare måste vi våga agera och vidta åtgärder, säger kommundirektör Mats Lilienberg.


Onsdagen 21 november fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet att lyfta bort förvaltningschefsuppdraget på grund av två individuella anmälningar om kränkande särbehandling som är riktade mot förvaltningschefen personligen.


Efter en utredning av en oberoende konsult som har konstaterat att förvaltningschefen brutit mot Arbetsmiljölagen 1977:1160 samt att han inte följt Marks kommuns fastställda rutiner om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, har arbetsgivaren stängt av förvaltningschefen från sin tjänstgöring och har för avsikt att säga upp honom av personliga skäl.


Här hittar du vår rutin kring kränkande särbehandling i arbetslivet.

Publicerad av: Marks kommun