Räddningstjänst

Senast uppdaterad den 23 februari 2023

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten i sex kommuner, däribland Mark.

Fem av förbundets 24 stationer finns i Mark. Stationerna är belägna strategiskt i Skene, Fritsla, Horred, Sätila och Torestorp.

På deras hemsida kan du läsa mer om deras uppdrag och få information om bland annat brandskydd, första hjälpen och trafiksäkerhet.

Publicerad av: Marks kommun