Eldning utomhus

Senast uppdaterad den 21 januari 2016

Om du ska elda utomhus måste du förbereda dig så det kan ske på ett säkert sätt.

Inom tätorter är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Utanför tätorter är eldning generellt tillåten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Mer information om eldning finner du i broschyren nedan eller genom att kontakta SÄRF. 

Publicerad av: Marks kommun