Information om farlig verksamhet

Senast uppdaterad den 12 oktober 2016

På en del platser inom kommunen bedrivs verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (2:4-anläggning). Du kan läsa mer om dessa och Seveso-anläggningar på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida: http://www.serf.se/foretag/farlig-verksamhet/

 Det ställs därför särskilda krav på sådana verksamheter att de ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador (t.ex. genom riskanalyser och övningar) samt att i skälig omfattning komplettera kommunens beredskap för räddningsinsats enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2.

Det finns även verksamhet som faller under den så kallade Sevesolagstiftningen (lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrift (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor), där det ställs ytterligare krav på vissa typer av verksamheter.

Vill du veta mer kan du gå in på MSB:s hemsida.

Vilka klassas som farlig verksamhet?

Det är länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar i länet som ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet. Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område för alla 2:4-anläggningar, medan länsstyrelsen har tillsynsansvaret för de verksamheter som också faller under Sevesolagstiftningen.

Nedan följer en lista över de verksamheter som finns inom förbundet. Vissa verksamheter ger ut särskild information till allmänheten. Du kan ta del av denna information genom att klicka på verksamhetens namn.

Tabell: Verksamheter som klassas som farlig verksamhet (2:4 anläggning) inom SÄRF:s område.

 

  Namn, adress  Kommun 2:4 anläggning Seveso  Kommentar
1 IRO,
Karlsnäsvägen 7, Ulricehamn
Ulricehamn Ja Nej Har minskat mängden farliga ämnen. Väntar på beslut att ev. klassificeras av.
2  Ardagh,
Storgatan, Limmared
 Tranemo   Ja  Ja  Förvarar stor mängd gasol.
3  Ludvig Svensson,
Bangatan 8, Kinna
 Mark  Ja   Nej  Förvarar stor mängd gasol.
4  

Brenntag,
Vevgatan 2, Borås

 Borås  Ja  Ja  Förvarar olika kemikalier. Bl.a. frätande, giftiga, oxiderande, brandfarliga och miljöfarliga ämnen. Giftig gas kan bildas vid sammanblandning av de olika ämnena.
5  

Coventya,
Ödegärdsgatan 3, Borås

 Borås  Ja  Nej  Förvarar olika kemikalier. Bl.a. frätande, giftiga, oxiderande, brandfarliga och miljöfarliga ämnen.
6  

Viareds flygplats,
Vindgatan 9 Borås

 Borås  Ja  Nej  Flygplatser klassas automatiskt som 2:4 anläggning.
7  

Rya kraftvärmeverk,
Kilsundsgatan, Borås

 Borås  Ja  Ja  Förvarar stor mängd gasol.
8  

Gässlösa avloppsreningsverk,
Gässlösavägen 38, Borås

 Borås  Ja  Ja  Förvarar stor mängd LNG. Ska ev. klassas av. Har ansökt om detta till länsstyrelsen.
9  

Hedareds sand och betong, Ramnaslätt,
Industrigatan 36, Borås

 Borås Väntar på beslut Väntar på beslut  Bergstäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.
10  

NCC Roads AB, Ramnaslätt,
Industrigatan 33, Borås

 Borås  Väntar på beslut  Väntar på beslut  Bergstäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.
11  NCC Roads AB, Falskog, Rångedala  Borås  Väntar på beslut  Väntar på beslut  Bergstäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.
12  

NCC Roads AB,
Bredgården 118, Marbäck

 Ulricehamn  Väntar på beslut  Väntar på beslut  Bergstäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.
13  

Skanska Asfalt och Betong AB, Billeberg,
Billeberg grusgropen, Sexdrega

 Svenljunga  Väntar på beslut  Väntar på beslut  Bergstäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.
14  Skanska Asfalt och Betong AB, Hässlebergsvägen 13, Skene  Mark  Väntar på beslut  Väntar på beslut  Bergstäkt. Kan spränga mer än 10 ton sprängämne.
           


Hur varnas jag vid olycka?

Om det sker en olycka och det finns en fara för allmänheten kan denna varnas genom ett så kallat ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Information går då ut till allmänheten via radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Signalen som varnar låter enligt följande:
Ljudsignal i sju sekunder, med uppehåll i 14 sekunder, som sedan återupprepas under 2 minuter - se bild nedan.

Du ska då:

  1. Söka skydd inomhus
  2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion (102,9 MHz)

När faran är över startas signalen ”Faran över” som är en 30 sekunder lång signal

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13, Text-TV sidan 599 eller på kommunernas webbplatser.

Test av VMA

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Vill du veta mer om VMA-systemet kan du gå in på MSB:s hemsida: https://www.msb.se/vma

Publicerad av: Marks kommun