Sotning

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016

Sotningen är en viktig del i det brandförebyggande arbetet. I Marks kommun sköts detta uppdrag av Sotar'n i Mark AB.

Sotningen består av två delar:

  • Sotning och rengöring
  • brandskyddskontroll

Det finns fastställda frister för hur ofta sotning respektive brandskyddskontroll ska ske. Sotningsfristerna fastställs av kommunfullmäktige.

Sota din egen panna

Numera får du som fastighetsägare sota din egen panna. För att veta mer kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) på 033-17 29 00. 

Mer information om sotning och brandskyddskontroller hittar du hos SÄRF och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Publicerad av: Marks kommun