Sotning

Senast uppdaterad den 26 februari 2018

Sotningen är en viktig del i det brandförebyggande arbetet. I Marks kommun sköts detta uppdrag av Sotar'n i Mark AB.

 

Sotningen består av två delar:

  • Sotning och rengöring
  • brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Myndigheten för samhällskydd- och beredskap, MSB, beslutar och fastställs av kommunfullmäktige.

 

Sota din egen panna

I Marks kommun har Sotar'n i Mark AB sotningsuppdraget. Numera får du som fastighetsägare sota din egen panna efter genomgången utbildning hos SÄRF. 

Hos dem kan du också ansöka om annan sotare.

 

Mer information om sotning och brandskyddskontroller i Marks kommun får du hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) på 033-17 29 00 www.serf.se .

Se också  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för mer information www.msb.se.

 

 

Publicerad av: Marks kommun