Fortsätt hålla avstånd. Stanna hemma om du har symtom.

Ta del av senaste informationen från myndigheterna.

Tvätta händerna

Viktiga telefonnummer & länkar

VGR-Skärpta råd 

Krisinformation.se

Allmänna coronafrågor: 113 13 

Other languages: 08-123 680 00

Folkhälsomyndigheten 

Vårdguiden 1177  

Psykisk hälsa  

BRIS 116 111

Kvinnofrid 020 50 50 50

Äldrelinjen 020-22 22 33