Symtom - Testning - Vaccinering

Råd, rekommendationer och beslut

Tvätta händerna

Viktiga telefonnummer & länkar

Krisinformation.se

VGR.se

Allmänna coronafrågor: 113 13 

Other languages: 08-123 680 00

Vårdguiden 1177  

Folkhälsomyndigheten 

Psykisk hälsa  

BRIS 116 111

Kvinnofrid 020 50 50 50

Äldrelinjen 020-22 22 33