Vård och äldre

Senast uppdaterad den 26 oktober 2020

Här finner du relevant information kring vård och omsorg för alla människor i vår kommun. Från barn med behov till äldreomsorg.

Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på äldreboenden hävs från och med den 1 oktober.

Stöd för kontakt och besök på säkert sätt
Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer som stöd för både personal och anhöriga om hur besök kan ske på ett säkert sätt. Inför besök till anhörig på särskild boenden t
a kontakt personal och stäm av vad som gäller för att säkra besök kan genomföras.

Bakgrund
På grund av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 infördes ett nationellt besöksförbud den 1 april 2020. Det hävs nu från och med den 1 oktober.

Patientsekretess gäller vid smitta

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas.

Äldre 70+ i sitt eget hem

Hjälp med matleveranser 

Marks bostads AB erbjuder hjälp med matkasse till de äldre 70+ om det finns behov. För mer information ring kommunens växel på 0320-21 70 00.

I tidning Markbladet kan man också hitta annonser för fler hjälpinsatser. Ny upplaga publiceras varje onsdag kl. 11.00

Markbladet 

Volontär

Är du intresserad av att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter?
Kontakta frivilligsamordnare på frivilligverksamheten@mark.se eller på telefon 0320 21 78 28.