Barn och ungas utbildning

Senast uppdaterad den 5 augusti 2020

Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället behöver vi alla vara noga med att minska eventuell smittspridning, men samtidigt vara förberedda på att vi kan komma i läge då personal, barn och elever kan bli sjuka.

Här nedan finns de senaste nyheterna gällande skolverksamheten i Marks kommun och coronaviruset.

 

Ingen distansutbildning i höst 

För- och grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan kan fortsätta att hållas öppna samt att gymnasieskolan och högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildningar kan öppna igen med verksamhet i skolans lokaler. Förutsättningen är att åtgärder införs för att minska riskerna för smittspridning, utifrån rådande rekommendationer. Om det epidemiologiska läget förändras med ökande antal sjukdomsfall kan beslutet komma att omprövas. 

Om gymnasieskolan erbjuder lovskola ska den bedrivas i skolans lokaler. 

Läs mer om beslutet här.  

 

Gymnasiet 

Läs mer om Marks gymnasieskola

 

Frågor och svar från Skolverket under coronapandemin

 

Förskola & Fritidshem under sommaren 

Under vecka 28 tom vecka 31 kommer sommarens barnomsorg hållas öppen på Stommens förskola, Snickaregårdens förskola samt Stommenskolans fritidshem. Assbergs förskola är öppen för barn till vårdnadshavare som arbetar kvällar, nätter och helger. 

Övriga sommarlovsveckor är verksamheten igång som vanligt på våra förskolor och fritidshem.  

På grund av coronaviruset kan vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner få barnomsorg på kort varsel.   

 

Uppmaning till föräldrar utan omsorgsbehov att hålla förskolebarn hemma

Under coronapandemin är bemanningen ansträngd på många förskolor i kommunen. Föräldrar och vårdnadshavare till barn med placering 15 timmar i veckan på allmän förskola uppmanas därför att hålla sina barn hemma om man är föräldraledig eller är arbetssökande.

Avgift kommer inte att tas ut för den aktuella perioden, som i dagsläget sträcker sig till och med september.

I de fall behov av omsorg finns håller den allmänna  förskolan öppet som vanligt. Beslutet gäller från och med 20-04-20.

 

Hur vet jag om symptomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symptomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Stanna hemma även vid milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och man bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver man inte vara hemma.

Tillkommer nya symptom som inte kan kopplas till allergi eller om man får feber ska man stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar. Om man blir bra/mycket bättre i sina symptom av allergimedicin så är det sannolikt allergi eftersom allergimedicin inte har effekt på infektionssymtom. 


Folkhälsomyndigheten
 har mer information om hur corona påverkar skola & förskolor

  

Här hittar du mer information om skola & utbildning

Skolverket 

Barn & utbildningsförvaltningen