Barn och ungas utbildning

Senast uppdaterad den 7 september 2020

Coronaviruset finns fortfarande bland oss därför måste vi fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I höst kommer skolorna att gå tillbaka till normal verksamhet i den mån det är möjligt. Vid eventuell ökad smittspridning kan förhållandena komma att förändras. God handhygien, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom gäller både elever och personal.

Här nedan finns de senaste nyheterna gällande skolverksamheten i Marks kommun och coronaviruset.

Testning av barn och unga rekommenderas av Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer till landets regioner om att även barn och unga bör testas.
Läs mer här vad rekommendationen innebär för dig med barn i förskola och/eller skola.

 

Skoluppstart hösten 2020

Samtliga skolor startar upp igen efter sommaren. Alla skolor har anpassat sin skolverksamhet efter Folkhälsomyndigheten och Skolverkets rekommendationer. 

Gymnasiet 

Marks gymnasieskola ser fram emot att hälsa sina elever tillbaka till en skolförlagd undervisning efter vårens distansundervisning. Skolan har vidtagit en rad åtgärder för att göra skolan coronaanpassad. Läs mer om Marks gymnasieskolas åtgärder i länkarna nedan: 

Marks gymnasieskola 

Åtgärder ht-20

Covid-19: Information till dig som är vårdnadshavare till barn som går i förskola eller skola i Marks kommun

Under hösten kommer det att bli en vardag i skola och förskola i Marks kommun, men inte helt som vanligt. Sedan virussmittan covid-19 bröt ut har verksamheterna anpassat sina rutiner för att bromsa smittspridningen.

Några exempel på åtgärder inom skola och förskola

  • Städning av exempelvis bordsytor, dörrhandtag och räcker sker oftare än förut.
  • Handdesinficering ställs ut vid entréer där möjlighet till handtvätt saknas, främst i skolmatsalar.
  • Större avstånd mellan bord i klassrum, matsalar och andra utrymmen, när så har varit möjligt.
  • Anpassning av idrottsundervisningen, med ökad utomhusvistelse samt glesare trafik i omklädningsrummen.
  • Vi begränsar större sammankomster och många föräldramöten kommer därför att ske i digital form.

Du som vårdnadshavare kan hjälpa till

Skolan fungerar som bäst när vi faktiskt är i skolan, och inte bara ses digitalt. Här hjälper vi barnen att lära sig nya saker, men övar också på social samvaro och lär oss hur samhället fungerar i stort. För att vi som jobbar här ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt krävs att vi kan vara på plats. Därför behöver vi alla hjälpas åt med att minska smittspridningen. Tänk på att också du som vårdnadshavare har ett ansvar att följa händelseutvecklingen och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följande riktlinjer gäller för barn i förskola och skola

Precis som tidigare fortsätter vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär följande:

  • Barn med förkylningssymtom såsom feber, hosta och svårigheter att andas ska stanna hemma. Detta gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk samt muskel- och ledvärk.
  • Barn ska liksom andra stanna hemma så länge de känner sig sjuka, och vara symtomfria i minst två dagar innan man kan komma tillbaka till skolan.
  • Vid kvarvarande hosta kan de komma tillbaka till skolan när det gått sju dagar efter att de blivit sjuka och om de varit symtomfria i övrigt minst två dygn.

Skolan fortsätter följa läget

Vi fortsätter att anpassa våra verksamheter utifrån de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Vi som arbetar i skolan har en regelbunden dialog med och håller oss uppdaterade om händelseutvecklingen.

Då förutsättningarna ser olika ut, hänvisar vi till respektive skola eller förskola för information om hur arbetssättet ser ut just där.

Frågor och svar från Skolverket under coronapandemin

FHM råd när förskolebarn kan vistas i förskolan

Högskoleprovet ställs in

Att genomföra höstens högskoleprov skulle innebära en ökad risk för smittspridning av coronaviruset. 

Uppmaning till föräldrar utan omsorgsbehov att hålla förskolebarn hemma

Under coronapandemin är bemanningen ansträngd på många förskolor i kommunen. Föräldrar och vårdnadshavare till barn med placering 15 timmar i veckan på allmän förskola uppmanas därför att hålla sina barn hemma om man är föräldraledig eller är arbetssökande.

Avgift kommer inte att tas ut för den aktuella perioden, som i dagsläget sträcker sig till och med september.

I de fall behov av omsorg finns håller den allmänna förskolan öppet som vanligt. Beslutet gäller från och med 20-04-20.

Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Stanna hemma även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och man bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver man inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om man får feber ska man stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. Om man blir bra/mycket bättre i sina symtom av allergimedicin så är det sannolikt allergi eftersom allergimedicin inte har effekt på infektionssymtom. 


Folkhälsomyndigheten
 har mer information om hur corona påverkar skola & förskolor

  

Här hittar du mer information om skola & utbildning

Skolverket 

Barn & utbildningsförvaltningen