Barn

Senast uppdaterad den 5 augusti 2020

Barn och unga drabbas i lägre utsträckning av covid-19 men kan fortfarande sprida smittan till andra i samhället.

 

Barn som visar symtom 

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Så här pratar du med ditt barn om corona

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 

Bildstöd för enkel och tydlig information om coronaviruset 

Pictogram

 

Har en närastående går bort? 

Så reagerar barn på sorg

Sorg kan ta sig både psykiska och fysiska uttryck. Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar vid dödsfall kan vara:

  • Sömnsvårigheter och mardrömmar
  • Ledsamhet, längtan och saknad
  • Ilska, utbrott och utåtagerande beteende
  • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • Huvudvärk, magont och muskelvärk 

Läs mer här