Barn

Senast uppdaterad den 7 september 2020

Barn och unga drabbas i lägre utsträckning av covid-19 men kan fortfarande sprida smittan till andra i samhället.

Läs mer om skolstarten 17 augusti och skolan i coronatider 

Barn som visar symtom 

Tester visar att barn och unga ofta har väldigt mild symtom och ibland ingen symtom alls. Där emot kan de fortfarande sprida smittan vidare. Så var ordentligt uppmärksam både på barnet och resten av familjemedlemmarna.

När skall ditt barn stanna hemma? 

Alla friska barn har skolplikt och ska gå i skolan. Men barn som uppvisar något av följande förkylnings/luftvägssymtom ska stanna hemma och ha varit symtomfri i 2 dagar innan hen återgår till skolan.

 • snuva
 • nästäppa
 • hosta
 • halsont
 • feber 
 • andningsbesvär
 • illamående
 • diarré
 • lukt- och smakbortfall

Har barnet bekräftad covid-19 ska hen vara hemma i minst 7 dagar efter att provet togs, det krävs dock två symtomfria dagar innan barnet kan återvända till skolan igen.

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på övriga familjemedlemmar.

 

Så här pratar du med ditt barn om corona

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 

Bildstöd för enkel och tydlig information om coronaviruset 

Pictogram

 

Har en närstående går bort? 

Så reagerar barn på sorg

Sorg kan ta sig både psykiska och fysiska uttryck. Vanliga reaktioner hos barn och ungdomar vid dödsfall kan vara:

 • Sömnsvårigheter och mardrömmar
 • Ledsamhet, längtan och saknad
 • Ilska, utbrott och utåtagerande beteende
 • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
 • Huvudvärk, magont och muskelvärk 

Läs mer här