Ansökan om ekonomiskt näringslivsstöd i samband med coronapandemin

Senast uppdaterad den 12 oktober 2020

Den 27 maj i år beslutade Kommunstyrelsen att tillgängliggöra en miljon kronor i stöd till företagarorganisationerna. Syftet med stödet är att lindra de negativa effekterna som coronapandemin har på näringslivet. Efter avslutad ansökningsperiod kvarstår medel som Marks kommun härmed utlyser.

Villkor och ansökan

I dokumentet längst ner på sidan hittar du information om villkor, vad stödet kan användas till samt hur ansökningarna kommer att bedömas. Där finns också instruktioner om hur ansökan ska göras. För att beviljas stöd behöver insatserna uppfylla de villkor som beslutats. Det är viktigt att du läser igenom hela dokumentet för att göra ansökan korrekt. Den nya ansökningsperioden pågår från den 12 oktober till och med den 23 oktober 2020.
Ansökan om stöd görs av lokala företagarföreningar och organisationer och gäller bara för kreativa lösningar till nytta för det lokala näringslivet.

Kontaktuppgifter företagarföreningar/organisationer

Representant för Företagarna i Mark 
Mathias Eriksson, mathias.eriksson@ekbergsstad.se

Representant för Markföretagens Intresseförening 
Tom Månsson, tom@bredinco.se

Representant för Handel i Mark 
Jessica Eriksson, jessica@butikjuni.se

Representant för Lantbrukarnas Riksförbund
Jimmy Johnsson, jimmyjohnsson75@gmail.com

Representant för Tygriket i Mark
Tomas Ryberg, tomas@skroten.se

Beviljade medel

Den 12 oktober 2020 fattade Marks kommuns kommundirektör beslut om att bevilja nedanstående ansökningar om näringslivsstöd. Ansökningarna inkom under perioden 26 augusti till den 1 oktober 2020.

  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att arrangera saluhallsliknande tältförsäljning av lokalt producerade varor (hantverk, mat och dryck) på minst sex platser runt om i kommunen. Arrangemanget förstärks av kulturupplevelser och är öppet för alla lokala producenter i Marks kommun. Det marknadstält som föreningen avser köpa in till arrangemanget kommer att vara tillgängligt för andra föreningar i kommunen att avgiftsfritt låna. Ansökan beviljades med 49 000 kronor.
  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att inrätta en destinationsapp.  Ansökan avser att få igång arbetet med en app som Tygrikesgruppen i Mark ska ansvara för och förvalta. Appen ska vara tillgänglig för företag i Marks kommun som är verksamma inom besöksnäringen, utan krav på medlemskap i föreningen Tygrikesgruppen i Mark. Ansökan beviljades med 98 500 kronor.
  • Tygrikesgruppen i Mark har ansökt om medel för att reducera avgifter för medverkanderutor i Tygrikesgruppens karta och broschyr år 2021. Reduceringen ska utgå med samma belopp till samtliga företag. Tygrikesgruppens karta och broschyr ska vara möjligt att delta i genom medverkanderutor för företag i Marks kommun som är verksamma inom besöksnäringen, utan krav på medlemskap i föreningen, vilket tidigare år inte varit möjligt. Ansökan beviljades med 70 000 kronor.
  • Handel i Mark Handel i Mark har, i samråd med Tygrikesgruppen i Mark, ansökt om medel för att inrätta ett presentkort som går att lösa in hos medlemmar i Handel i Mark och i Tygrikesgruppen i Mark med start vintern år 2020/2021. Ansökan avser att ekonomiskt stöd för att komma igång med presentkortet genom marknadsföring, inköp av presentkort (kort och kuvert) samt administration. Ansökan beviljades med 90 000 kronor.

Läs mer om tidigare åtgärder

Marks kommun har tidigare i år beslutat om flera åtgärder för att mildra de negativa effekterna av pandemin ur ett lokalt näringslivsperspektiv. Läs mer om de andra insatserna här.