Ansökan om ekonomiskt näringslivsstöd i samband med coronapandemin

Senast uppdaterad den 26 augusti 2020

Den 27 maj i år beslutade Kommunstyrelsen att tillgängliggöra en miljon kronor i stöd till företagarorganisationerna. Syftet med stödet är att lindra de negativa effekterna som coronapandemin har på näringlivet.

Villkor och ansökan

I dokumentet längst ner på sidan hittar du information om villkor, vad stödet kan användas till samt hur ansökningarna kommer att bedömas. Där finns också instruktioner om hur ansökan ska göras. För att beviljas stöd behöver insatserna uppfylla de villkor som beslutats. Det är viktigt att du läser igenom hela dokumentet för att göra ansökan korrekt. Ansökningsperioden pågår från den 26 augusti till och med den 1 oktober 2020.

Ansökan om stöd görs av lokala företagarföreningar och organisationer och gäller bara för kreativa lösningar till nytta för det lokala näringslivet.

Kontaktuppgifter företagarföreningar/organisationer

Representant för Företagarna i Mark 
Mathias Eriksson, mathias.eriksson@ekbergsstad.se

Representant för Markföretagens Intresseförening 
Tom Månsson, tom@bredinco.se

Representant för Handel i Mark 
Jessica Eriksson, jessica@butikjuni.se

Representant för Lantbrukarnas Riksförbund
Jimmy Johnsson, jimmyjohnsson75@gmail.com

Representant för Tygriket i Mark
Tomas Ryberg, tomas@skroten.se

 

Läs mer om tidigare åtgärder

Marks kommun har tidigare i år beslutat om flera åtgärder för att mildra de negativa effekterna av pandemin ur ett lokalt näringslivsperspektiv. Läs mer om de andra insatserna här.