Stöd och oro

Senast uppdaterad den 7 september 2020

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Här nedan finns samlad information från krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid.

Oro för det nya coronaviruset

Här kan du hitta bra information från myndigheterna för hur du kan hantera oro i kristider. 

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Anhörigsstöd

På vår undersida Psykisk hälsa i kristid kan du enkelt hitta information baserat på ålderskategori. 

Psykisk hälsa i kristid

 Tips för att hantera vardagen

  • Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.
  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
  • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier.
  • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor.

Sätt ord på din oro

Det är också bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.  Under sidan psykisk hälsa i kristid finns länkar listade utifrån ålderskategori. 

 

Våld i nära relationer  

Kvinnojour i Mark 

På vår undersida våld i nära relationer kan du hitta mer information. 

 

Äldre 70+ i sitt eget hem

Hjälp med matleveranser 

Marks bostads AB erbjuder hjälp med matkasse till de äldre 70+ om det finns behov. För mer information ring kommunens växel på 0320-21 70 00.

Trygg hjälp i Mark, telefontid vardagar 10-13: 0768 - 36 74 74

I tidning Markbladet kan man också hitta annonser för fler hjälpinsatser  

http://markbladet.se/

 

På socialkontoret får du mer information om omsorg i Mark