Våld i nära relationer

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020

Våld förekommer i många olika former. Det som de har gemensamt är att de alla är en makthandling där utövaren skrämmer, skadar, smärtar eller kränker andra. Detta är ett brott.

Många gånger är det svårt att upptäcka personer som lever i våldsamma relationer. Det kan vara fysiskt eller psykiskt våld. Olika former av hot, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, skadegörelse, sexuellt våld etc.

I en akut situation ring 112

 

Länkar med stöd till våld i nära relationer 

Kvinnofrid 020-50 50 50

Kvinnojouren i Mark  0320 - 351 51

Unga relationer

Motverka våld i ungas partnerrelationer 15-20 år

LexFemme

Stöd för tjejer, speciellt med utlänsk härkomst

 

Våld kan förekomma i många olika former, både fyskiskt och psykiskt.   

Fysiskt våld

Våld som riktas direkt mot den andre, exempelvis slag, knuffar, örfilar, att gripa tag i, slå med föremål, skaka, dra i håret, etc.

Psykiskt våld

Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
Indirekt riktat hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
Hot om att begå självmord.

Sexuellt våld

Bli tvingad att deltaga i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
”Tjatsex” och ibland även ”försoningssex”.

Materiellt våld

Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas/slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

Ekonomiskt våld

Begränsad tillgång till egen ekonomi. Tvingad att ingå kontrakt eller avtal mot sin vilja.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Detta kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket och skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre. Våld eller hot om våld ”sitter i väggarna”.