Råd och rekommendationer

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Här finns viktiga länkar, nummer och nyheter för stöd och aktuell information om beslut och råd från våra myndigheter i hanteringen av coronaviruset covid-19.

Myndigheters beslut

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd i Västra Götaland har för att minska den snabba smittspridningen av covid-19 beslutat om att: 

 • Max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 24 november och 4 veckor framåt.
 • De skärpta allmänna råden förlängs för Västra Götaland till och med 13 december.

Undantag

 • Ett undantaget görs för begravningar som får ha ett maxantal på 20 deltagare.
 • Tidigare regeringsbeslut om undantag för sittande evenemang med max 300 personer - gäller fortsatt inte för Västra Götaland.  

Här kan du läsa hela beslutet från Länsstyrelsen

 

Regeringen har infört:

 • Förbud av alkoholförsäljning på restauranger och barer från kl 22.00 till kl. 11.00. 

Läs regeringens beslut om alkoholförbud

 

Här kan du ta del av allmänna - och de skärpta allmänna råden

Skärpta allmänna råd

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta råden. Det kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.

 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta råden. Det kan exempelvis vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

OBS! Vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Tänk på att om du har symtom på covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra!

Aktuell information från myndigheter


Stanna hemma om du har symtom

Vid även milda symtom stanna hemma till efter minst 2 symptomfria dagar.
Om rethosta eller smak- och luktbortfall kvarstår två dygn efter i övrig symtomfrihet, ska du vara hemma tills det gått 7 dagar sedan första symtom. 


Vanliga frågor och svar
 om covid-19 

 • Hosta 

 • Feber

 • Andningsbesvär  

 • Snuva 

 • Halsont

 • Huvudvärk 

 • Muskel- och ledvärk 

 • Illamående

 • Nedsatt smak- och luktsinne

 • Diarée

Var kan jag testa mig?

Hos din lokala vårdcentral kan du testa för både covid-19 och antikroppar. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller till och med 31 december 2020.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

 • Håll avstånd till andra både inne och utomhus.  

 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas, bröllop och andra folksamlingar. 

 • Res bara om det är nödvändigt.

Verksamheter - Råd och rekommendationer

Äldreboenden

För besök till särskilda boenden i Marks kommun krävs föranmälan och att skyddsutrustning bärs under hela besöket och att allmänt följa de rutiner och riktlinjer som finns för varje boende. 

Skola och förskola 

Då förutsättningarna ser olika ut, hänvisar vi till respektive skola eller förskola för information om hur arbetssättet ser ut just där.

Följande riktlinjer gäller för barn i förskola och skola

 • Barn med förkylningssymtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska stanna hemma. Detta gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk samt muskel- och ledvärk.

 • Barn ska liksom andra stanna hemma så länge de känner sig sjuka, och vara symtomfria i minst 2 dagar innan man kan komma tillbaka till skolan.

 • Vid kvarvarande hosta kan barn komma tillbaka till skolan när det gått 7 dagar efter att de blivit sjuka och om de varit symtomfria i minst 2 dygn.

Information och åtgärder från Utbildningsdepartimentet  

Serveringsställen

 • Besökare ska hålla minst 1 meters avstånd mellan olika sällskap. 
 • Förbud mot alkoholförsäljning från kl 22.00 till kl.11.00 nästa dag. 

Resor

Inrikes resor

Via länkarna nedan kan du ta del av rekommendationer vid resor. 

Utlandsresor

Ta del av Utrikesdepartementets information och rekommendationer för resor utanför Sverige via länken nedan.
UDs reserekommendationer