Aktuell info om covid-19

Senast uppdaterad den 7 september 2020

Här finns viktiga länkar och nummer där du som invånare kan få stöd och aktuell information om coronaviruset och händelseutvecklingen direkt från de svenska myndigheterna.

 

Aktuell information från myndigheter

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionen 

1177 Vårdguiden

Mydigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för tillgänglighet

Socialstyrelsen

IVO 

Skolverket 

 

Senaste statistiken i Västra Götaland

Aktuell statistik 

Veckorapporter  

Uppdateringar sker löpande från myndigheter 

 

Utveckling och statistik i Sverige och världen 

WHO (Världshälsoorganisationen)

John Hopkins University 

Coronakartan.se (privat aktör baserat på offentliga källor)

 

 

 

 

 

Stanna hemma om du har symtom

Vid påtagliga symtom stanna hemma till efter minst två symptomfria dagar.
Om rethosta eller smak-/luktbortfall kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, ska man vara hemma tills det gått sju dagar sedan symtomdebut. 

 

Vanliga frågor och svar om covid-19 

Vad är vanliga symtom på covid-19? 

 • Hosta 

 • Feber

 • Andningsbesvär  

 • Snuva 

 • Halsont

 • Huvudvärk 

 • Muskel- och ledvärk 

 • Illamående

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.  

 

Hur smittar coronaviruset? 

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Smittämnen kan hamna i näsan, munnen eller i ögonen om du får viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet. Det kallas för droppsmitta. 

 

Hur kan jag undvika att bli smittat? 

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. 

 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. 

 • Håll avstånd till andra personer än dem du bor med, särskilt på platser där många samlas.