Näringsliv och jobb

Senast uppdaterad den 17 september 2020

Marks kommun underlättar för det lokala näringslivet med flera åtgärder

Företagsakuten  0320-21 72 26

Föreningen Företagarna har arbetat fram ett koncept som heter Företagsakuten som innebär att företagare kan via telefon få experthjälp och information kring regeringens stödpaket till näringslivet. Snabbt, kostnadsfritt och under sekretess, ring: 0320 21 72 26

Företagarens checklista 

 • Gör en riskbedömning och ta fram åtgärder för att minska risken för smittspridning. 
 • Ta fram instruktioner och rutiner samt utbilda din personal därefter.
 • Informera besökare och kunder om vad som gäller.
 • Se till att det inte uppstår trängsel.
 • Se till att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten eller tillhandahåll handsprit.
 • Säkerställ en lämplig nivå på städning av ytor och utrymmen som nyttjas mycket.

Ladda gärna ner myndigheternas affischer i PDF format nedan:

Åtgärder för företag 

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av covid-19 är det viktigt att de lokala företagen och föreningarna känner ett stöd från kommunen. 

1. Snabbare betalning av leverantörsfakturor från kommunen

Kommunen öppnar upp för att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet. 

De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring kommer att prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att betalningen är godkänd av ansvarig chef. 

Mejla uppgifter om leverantörsnamn, fakturanummer och belopp till: kassainfo@mark.se 

Beslutet gäller till och med 31 december 2020.

2. Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun 

Kommunen kan ge anstånd eller möjlighet till att dela upp betalning av fakturor. Varje företag måste dock ta kontakt med kommunen för att begära detta. Bedömningen görs från fall till fall utifrån gällande regelverk och företagets situation. 

Mejla uppgifter om kundnummer, organisationsnummer, fakturanummer och eventuellt ärendenummer till: kundreskontra@mark.se  

Beslutet gäller till och med 31 december 2020.

3.Tidigarelagda kommunala investeringar 

Genom denna åtgärd kan fler företag inom bygg- och hantverksbranschen att fortsätta verka som under normala förhållanden. Vi går nu igenom vilka av de beslutade projekten som kan tidigareläggas. Redan nu har underhållsarbeten tidigarelagts. 

4. Förtur i bygglovsärenden 

Lokala företag i Mark som har ett bygglovsärende kommer att få sitt ärende prioriterat, dvs en förtur, om behovet uppstår för att underlätta att lokala företag kan upprätthålla sin verksamhet. 

Beslutet gäller till och med 31 december 2020.

5. Inga tillsynsavgifter   

Marks kommun kommer inte ta ut några årliga tillsynsavgifter från företag för stadigvarande alkoholserveringstillstånd för år 2020.

Avgiftsfri torghandel 

Med anledning av rådande situation med covid-19, så har Marks kommun fattat beslut om att företag ska få använda allmänna försäljningsplatser för torghandel de dagar handeln har öppet. 

Under 2020 tillåts nu torghandel på Mor Kerstins torg och Sätraplan i Kinna, Parktorget i Skene samt Fritsla Torg. 

Handel får bedrivas alla dagar i veckan, helgfri måndag till och med fredag mellan klockan 08.00 och 18.00 samt under lördag, söndag och helgdagar mellan klockan 10.00 till 16.00. 

Antalet torgplatser är begränsat till en per företag/näringsidkare. 

Ingen avgift för torghandeln kommer faktureras och övriga regler i den lokala ordningsföreskriften för torghandel fortsätter att gälla. 

Platserna tilldelas i den mån det finns plats. 

 

Vissa tillståndsinnehavare har redan i dagsläget ansökt om tillstånd enligt de vanliga reglerna och det krävs nu att samförstånd och respekt visas mellan de olika aktörerna. 

Platserna tilldelas av teknik- och serviceförvaltningen dit man också skickar sin ansökan: tsn@mark.se 

  

Åtgärder för uteserveringar 

Med anledning av Corona-utbrottets påverkan på besöksnäringen och i synnerhet restaurangbranschen är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare, stat, region och kommun.   

Polisen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn för upplåtelser av offentlig plats. Teknik- och Servicenämnden yttrar sig för kommunens räkning på polisens ärenden. Ansökan måste alltid inlämnas först till polisen innan handläggning kan ske. 

Marks kommun är positiva till en förenklad tillståndsprocess för uteserveringar i Marks kommun under 2020, under förutsättning att polisens hantering medger detta, med följande villkor: 

 1. Polismyndighetens tillståndsbilaga följs. 

 1. Sökanden har alla övriga erforderliga tillstånd för verksamheten. 

 1. Sökande skall ordna och bekosta återställning och städning av alla använda ytor till ursprungligt skick. 

 1. Eventuella skador på kommunala anläggningar åtgärdas av kommunen på den sökandes bekostnad. 

 1. Sökanden är ansvarig för att inom området hålla det ordningsamt så att olycksrisken för att snubbla eller på annat sätt skada sig minimeras- Sökanden är ansvarig för person- eller sakskador som inträffar i områdena. 

 1.  Möbler och skyltar ska placeras minst 1 meter från ledstråk för synskadade. För stolar som kan dras ut i riktning mot ledstråket gäller ett avstånd på 1,5 meter. 

 1. Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad. Befintliga ledstråk för synskadade räknas som avgränsning. Annars ska en avgränsning i form av staket eller dylikt finnas. Rekommenderad höjd är 90 cm. På staket eller liknande ska det finnas en tvärslå på 10–35 cm över marken. 

 1. Avståndet mellan borden samt mellan bord och andra hinder ska vara minst 1,5 meter. 

 1. Serveringen får inte utan särskilt tillstånd utbredas  

 

Regler för restaurang, caféer och barer 

Du som driver verksamhet med servering, till exempel restaurang, café eller bar, får hjälp av nya regler från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av coronaviruset. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: 

Nya regler för restauranger och krogar 

 

På näringslivskontoret får du mer information om näringslivet i Mark

Näringslivskontoret