Veckan som gick v25 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 23 juni 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen

För Marks kommun är lägesbilden fortsatt stabil även denna vecka för förvaltningar och bolag. På grund av personalbortfall är läget ansträngt inom vård- och omsorg och vissa enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. När det gäller sjukfrånvaron totalt inom kommunen är den i stort oförändrad jämfört med tidigare veckor.
 

Krisledningsnämnden kommer efter beslut att vara fortsatt aktiv

Marks krisledningsnämnd har beslutat att nämnden ska vara aktiv till september för att ha god beredskap och snabbt kunna hantera viktiga samhällsfunktioner på grund av coronapandemin.
- Smittan finns i Marks kommun och krisledningsnämnden vill kunna agera snabbt om läget skulle ändras, säger nämndens ordförande Lisa Dahlberg.

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/krisledningsnamnden-fortsatt-aktiv-i-marks-kommun/

Nyheter som publicerats under veckan som gick
Succé för Kulturskolans cykelturné

En annorlunda vår följdes av en annorlunda turné. När kulturskolans elever åkte ut på turné byttes buss mot cykel och ensemblen fick uppträda för en bredare publik – även äldre fick uppleva showen. Ett uppträdande som var väldigt uppskattat.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/succe-for-kulturskolans-cykelturne/


Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 31 augusti

Socialminister Lena Hallengren meddelade under måndagen den 15 juni att det nationella besöksförbudet förlängs till 31 augusti. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för covid-19-smitta.
Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag av regeringen att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fun­gera som ett stöd både för personalen och anhöriga för hur besök kan ordnas på ett säkert sätt.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/besoksforbudet-pa-aldreboenden-forlangs/


Beslut om eldningsförbud i Marks kommun
På grund av coronapandemin och UD:s reserekommendationer väljer många att semestra på hemmaplan, så kallad hemester. Det är stort tryck på vandringsleder och naturreservat och viktigt att vara försiktig och inte göra upp eld.
Eftersom det är mycket torrt i skog och marker och ökad brandrisk har kommunen beslutat om eldningsförbud i hela kommunen.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/beslut-om-eldningsforbud-i-marks-kommun/