Veckan som gick v24- Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 16 juni 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.
För Marks kommun är det fortsatt stabilt läge inom förvaltningar och bolag, men ansträngt inom Vård- och omsorg samt vissa enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Det som påverkar främst är personalbortfall, men den totala sjukfrånvaron inom kommunen är i stort oförändrad jämfört med tidigare veckor.

Fortsätt hålla ut, hålla avstånd och hålla kontakten!
I hela Västra Götalandsregionen ökar antalet smittade och det är extra viktigt att vi alla fortsätter hålla ut och följer myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Många unga som vanligt och kommunen uppmanar därför förälder att prata med sina ungdomar om den pågående pandemin.

Aktivitet är extra viktigt under pandemin
Rydals museum håller öppet som vanligt under pandemin. På det omtyckta museet har personalen hittat lösningar så att fler kan uppleva kultur. Bland annat går det att se invigningen av sommarens utställning på sociala medier.
Årets Mingla för unga blev Singla och lockade ungdomar i 14 orter runt om i kommunen. Att tävlingen flyttade ut i orterna med olika arrangemang blev mycket uppskattat.

 

Nyheter som publicerats under veckan som gick
Reseavrådan hävs – detta ska du tänka på

Samtidigt som reseavrådan hävs införs mer omfattande råd för hur privatpersoner ska undvika att sprida smitta. Myndigheten menar att det är särskilt viktigt att alla fortsätter med god handhygien och att hålla social distans. Det är fortsatt viktigt att du som har symtom håller dig hemma.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/reseavradan-havs---detta-ska-du-tanka-pa/

Föräldrar - prata med era ungdomar
Ungdomar kan bli smittade av coronaviruset och sprida det i samma utsträckning som alla andra. Trots detta kommer rapporter om att många unga beter sig precis som vanligt. Nu uppmanar kommunen dig som är förälder att prata med dina ungdomar om den pågående pandemin och vikten av att begränsa smittspridningen.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/foraldrar-prata-med-era-ungdomar-om-pandemin/

Så kan fler uppleva kultur på Rydals museum
Att kunna ta del av kultur och få något annat att tänka på är viktigt när människor mår dåligt. Det är vetenskapligt bevisat. Och just nu mår många psykiskt dåligt på grund av pandemin. Rydals museum har jobbat hårt för att hitta lösningar som gör att museets verksamhet kan fortsätta som vanligt.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/sa-kan-fler-uppleva-kultur-pa-rydals-museum/

Smittan ökar i Västra Götalandsregionen
Som kommun får vi inte kommunicera kring var eller vilka som har insjuknat i covid-19 bland våra invånare, brukare eller medarbetare av hänsyn till den personliga integriteten. Kommunen ansvarar för att inte sprida medicinsk information om enskilda, eller på ett sätt som gör att enskilda kan identifieras. 
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/smittan-okar-i-vastragotalandsregionen/

Mark kommun utökar stödet till näringslivet i coronatider
Kommunen tar bort den årliga tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd för företag för år 2020. Syftet bakom beslutet är att underlätta för de som drabbas ekonomiskt som en följd av coronapandemin.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/marks-kommun-utokar-stodet-till-naringslivet-i-coronatider/

Stor uppslutning vid Singla 2020
När årets utbrott av covid-19 var ett faktum fick det årliga ungdomsarrangemanget Mingla byta upplägg. Istället för att arrangera konsert, disco och nykterhetstävling i samband med skolavslutningen arrangerades mindre tävlingar ute i orterna.
https://www.mark.se/ung-i-mark/mingla/stor-uppslutning-vid-singla-2020/