Veckan som gick v.27 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 23 juli 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

För Marks kommun är läget fortsatt stabilt även den här veckan för förvaltningar och bolag. Den främsta påverkan beror på personalbortfall inom vård och omsorg, men det är även påverkan inom olika verksamheter på grund av ökad arbetsbelastning. Till exempel ska Socialförvaltningen smittspåra brukare och personal och regeringens beslut som rör riskgrupper kan innebära att Marks kommun som arbetsgivare behöver vidta åtgärder och behöver utredas vidare.

Utmaning att fortsatt hålla i och hålla ut för hela Sverige

Det är en utmaning för Mark, som för landets alla kommuner att motivera och uppmana till att fortsatt följa myndigheters rekommendationer med att hålla i och hålla ut för att bromsa smittspridning. Under hela sommaren kommer därför budskap och uppmaningar regelbundet att publiceras på intranätet och i samtliga sociala kanaler samt på kommunens sida för samlad information om coronaviruset mark.se/corona.

Viktig information och statistik på mark.se/corona

I media har felaktigt påstående florerat om att kommunen inte presenterat statistik över antalet smittade och avlidna i kommunen. Informationen har hela tiden funnits att ta del via länkar på mark.se/corona.
Under Viktiga telefonnummer och länkar finns bland annat myndigheters sammanställning på nationell till kommunal nivå att del av via direktlänkarna Statistik VGR och Statistik Socialstyrelsen.

Fortsatt gäller att av hänsyn till den personliga integriteten bekräftar eller kommenterar kommunen inte sjukdomsfall eller antalet avlidna på enskilda enheter eller orter i Marks kommun.

 

Nyheter som publicerats under veckan som gick

Äventyrsapp och destinationswebb för en semester på hemmaplan

Sommaren 2020 är annorlunda på många sätt, men de kreativa lösningarna har inte låtit vänta på sig. Marks kommun driver och samverkar i projekt för den lokala besöksnäringen – och skapar möjligheter för dig att upptäcka både äventyr på hemmaplan och lugna smultronställen. Vad sägs om en kodjakt via en app som kommer ta dig runt i kommunen på olika sevärdheter.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/aventyrsapp-och-destinationswebb-for-en-semester-pa-hemmaplan

Håll en meters avstånd till andra sällskap på caféer och krogar

Nya föreskrifter träder i kraft 7 juli 2020. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Detta gäller sittande sällskap ute som inne. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs. https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/1-meters-avstand-pa-krogen/

Sekretess för smittade

Sjukdomsfall på enskilda enheter eller orter - kommenteras inte. Av hänsyn till den personliga integriteten kan kommunen inte bekräfta eller kommentera sjukdomsfall på enskilda enheter eller orter i Marks kommun och inte heller antalet avlidna. För statistiska uppgifter som gäller smittan hänvisar vi till VGR och Socialstyrelsen som även redovisar hur läget ser ut här i Mark.(Direktlänkar finns under Viktiga telefonnummer och lönkar på mark.se/corona.)
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/sekretess-for-smittade/

 

Läs fler Marknyheter