Veckan som gick v23 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 18 juni 2020

Veckan som gick är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

Lägesbilden för Marks kommun är stabil även denna vecka för både förvaltningar och bolag, men ansträngt inom omsorgen och beror främst på sjukfrånvaro.
Bland skolpersonal märks en ökad trötthet på grund av att arbetsuppgifterna blivit fler för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.


Ung i Marks informationssatsning för att få fler ungdomar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa smittspridningen av covid-19 fortsätter. En kampanjfilm har lanserats i slutet av förra veckan och har setts av många med bra spridning via Facebook.

Här kan du ta se filmen och dela gärna vidare.
https://www.facebook.com/MarksKommuns/posts/687644548741235

 

08-123 680 00
Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/telefonlinje-om-corona-pa-flera-sprak/

 

Marks kommun löser fler feriejobb
Totalt 69 nya platser – det är det glädjande resultatet av kommunens jakt på fler feriejobb, efter att coronapandemin tidigare satt käppar i hjulet.
 - Vi har arbetat hårt för att hitta nya platser och därför känns det väldigt glädjande att vi nu har lyckats hitta så här många, säger Christina Engström, verksamhetsutvecklare och ansvarig för feriejobben.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/marks-kommun-loser-fler-feriejobb/


De skänker telefoner till äldre
Många äldre har blivit isolerade i samband med Corona när de inte längre kan ta emot besök av familj och vänner. Därför har LIONS Club Kinna-Skene i samarbete med företag skänkt mobiltelefoner med tillhörande kontantkort till behövande seniorer.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/de-skanker-telefoner-till-aldre/


Mingla blir Singla

Då Mingla i Mark är inställt i år så är det ändå av stor vikt att kunna genomföra nykterhetstävlingen då denna är grunden i hela skolavslutningsarrangemanget. På grund av coronapandemin satsar vi i år på att genomföra och erbjuda en alternativ och säker nykterhetstävling på avslutningsdagen. För att undvika stora folksamlingar kommer den att genomföras på 14 orter i Marks kommun och målgruppen är ungdomar i åk 7–9 + åk 1 (13–17 år).
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/mingla-blir-singla/

 

Barnomsorgen i Marks kommun redo för sommaren 2020
Sommarens barnomsorg i Marks kommun kommer hållas öppen på Stommens förskola, Snickaregårdens förskola samt på Stommenskolans fritidshem. För barn till vårdnadshavare som arbetar kvällar, nätter och helger kommer Assbergs förskola vara öppen.

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/barnomsorgen-i-marks-kommun-redo-for-sommaren-2020/