Veckan som gick v.26 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 30 juni 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen

För Marks kommun är läget fortsatt stabilt för förvaltningar och bolag. Påverkan beror främst på personalbortfall inom vård och omsorg, men den totala sjukfrånvaron inom kommunen är på samma nivå som tidigare veckor.

En högre arbetsbelastning märks inom olika verksamheter på grund av coronapandemin och kommunens beredskap för att hantera dess effekter. Kommunledningskontoret redovisar till exempel en måttlig påverkan med eftersläpning av vissa uppgifter och att kunna uppfylla verksamhetsplaner så länge krisledningsorganisationen är aktiv.

 

Viktig information om coronaviruset på mark.se/corona

På kommunens hemsida www.mark.se/corona finns viktig information samlat om coronaviruset covid-19. Under rubriken ”Viktiga telefonnummer & länkar” finns nu även en länk till Västra Götalandsregionen, ”Statistik VGR” finns statistik och fördelning på kommunnivå om smittspridning av covid-19 inom regionen

 

Nyheter som publicerats under veckan som gick

5 tips för att må bra under coronapandemin

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Därför blir det allt viktigare att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa. Här är 5 tips för att må bra under coronapandemin för dig som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp.

5 måbra tips 

Fler badmöjligheter när Kaskad håller sommaröppet

Badhuset Kaskad håller vanligtvis stängt en lång period under sommarperioden, men kommer till följd av ett uppmärksammat behov hos barn och unga i kommunen alltså att fortsätta sin verksamhet. Anledningen är att man vill arbeta proaktivt för att förebygga social oro hos barn och unga. – Vi har sett ett ökande behov av aktiviteter under sommaren till följd av coronapandemin.  Därför har vi valt att inte stänga ner badhuset under sommaren, eftersom vi vill kunna erbjuda attraktiva och meningsfulla aktiviteter, säger Niklas Gusténius, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/fler-badmojligheter-nar-kaskad-haller-sommaroppet/

 

Så håller du dig säker i värmen

Sommaren är här och med den värmen med temperaturer på över 30 grader. Höga temperaturer är påfrestande för alla men för vissa personer kan en värmebölja bli riktigt farlig och kan orsaka dödsfall. Är du eller någon du känner isolerad på grund av covid-19 – se till och uppmana om att få i sig vätska – även om man inte känner törst. Vi har sammanställt några enkla tips utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna hantera värmen bättre. https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/varmebolja/

 

Fysiskt aktiv i coronatider

Det är viktigt att fortsätta med goda levnadsvanor och det finns många sätt att hålla sig fysiskt aktiv med minimerad risk för smittspridning. Här har vi samlat länkar för att inspirera för alla åldrar att röra på sig utifrån de förutsättningar man har.

https://www.mark.se/invanare/folkhalsa-i-mark/fysisk-aktivitet-i-coronatider/