Veckan som gick v29 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 23 juli 2020

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

Läget inom förvaltningar och bolag är stabilt. Den främsta påverkan kommer från personalbortfall inom vård och omsorg men varierar stort mellan olika enheter. Sjukfrånvaron på Socialförvaltningen är 13%, en minsknng med 3% jämfört med föregående vecka.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kommunledningskontoret har ändrat sina bedömningar för påverkan av coronapandemin från måttlig till ingen påverkan. I nuläget är det bara Socialförvaltningen som uppger en måttlig påverkan.

Påverkan på kommunen sker dock genom högre arbetsbelastning inom olika verksamheter. Till exempel har Socialförvaltningen fått uppdraget att smittspåra både brukare och personal och Miljöenheten ansvarar för tillsyn och påföljder för café och restaurangverksamheter vid trängsel.

Socialstyrelsens statistik över antal avlidna till och med den 6 juli visar att 12 personer, varav åtta på särskilt boende har hittills avlidit i covid-19 i Marks kommun.

Nyheter som publicerats under veckan som gick

Ökat missbruk i sviterna av corona

Under coronapandemin har digitalisering rusat fram och allt fler kan arbeta hemifrån för att begränsa smittspridningen. Men negativa effekter börjar märkas. Förutom viktig social kontakt med kollegor har det blivit svårare för arbetsgivaren att upptäcka anställda med missbruksproblem. https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/okat-missbruk-i-siviterna-av-corona/

Ta hand om varandra och naturen

Naturen är till för alla. Den ger oss möjlighet till återhämtning, bättre hälsa och även till möten med släktingar och vänner som inte kan ske som vanligt. Tillgången till friluftsliv är därför viktig både för den enskilda människan och för samhället i stort. I år är det extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra och naturen.

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/ta-hand-om-varandra-och-naturen/

Läs fler nyheter