Veckan som gick v31

Senast uppdaterad den 6 augusti 2020

Veckan som gick är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

För aktuell information och statistik från myndigheterna gå in på startsidan för www.mark.se/corona och vidare till rubriken Viktiga telefonnummer & länkar. Observera att det är en eftersläpning på cirka en vecka för Socialstyrelsens statistik och att Veckan som gick publiceras ytterligare en vecka senare.

Läget inom förvaltningar och bolag är fortsatt stabilt även för den gångna veckan. Den främsta påverkan på grund av coronpandemin är personalbortfall inom vård och omsorg, men det är stor variation mellan enheterna. Sjukfrånvaron totalt för Socialförvaltnngen är dock oförändrad på cirka 10 % sedan förra veckan.

Påverkan i stort på kommunen beror på högre arbetsbelastning inom olika verksamheter. Till exempel har Socialförvaltningen fått i uppdrag att smittspåra både brukare och personal och Miljöenheten ansvarar för tillsynen av trängsel på kommunens café- och restaurangverksamheter. Även Kommunledningskontoret meddelar en ökad arbetsbelastning när den ordinarie verksamheten påverkats och antalet ärenden som väntar på hantering ökat. 

I spåren av corona…

Ny ingång på kommunen informationsida om coronaviruset på mark.se/corona för att visa på effekter och hur coronapandemin påverkat vårt samhälle är ”I spåren av corona…”.
Temat för förra veckan var hur bedrägeriligor försöker utnyttja främst äldre och nya internetanvändare. Så se upp och var vaksam och klicka inte på länkar eller öppna mejl från okända avsändare.

Stöd och hjälp för våldsutsatta

I Mark har socialtjänsten under många år arbetat för att stötta och hjälpa våldsutsatta. Nu tar Marks kommun ett steg till. Under hösten kommer socialtjänsten att fortsätta sitt arbete med att utbilda medarbetare och kommer även att informera allmänhet och kommunanställda. detta för att vi alla ska kunna upptäcka om något inte står rätt till med en granne, arbetskamrat eller anhörig och hur man kan stötta och var hjälp finns att söka.

Nyheter som publicerats under veckan som gick

Mark fortsätter utveckla hjälp till våldsutsatta

Under pandemin har det bland annat från regering och myndigheter varnats för att karantänen och restriktionerna ökar risken för våld, särskilt när det gäller kvinnor och barn.
- Fler mår psykiskt dåligt nu under pandemin och belastningen, ibland ihop med alkohol eller droger, ökar risken för konflikter och våld eller negativa relationer, säger Annette Eriksson, chef för Vuxenenheten inom socialförvaltningen

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/mark-fortsatter-utveckla-hjalp-till-valdsutsatta/

I spåren av corona…

Bedrägeriligor utnyttjar ökat internetanvändande

Det finns nog ingen som inte någon gång fått ett mail med konstiga länkar. Och du behöver inte känna dig dum om du i ren panik råkat göra en felaktig handling. Däremot kan det kosta dig dyrt. Genom vår historik på nätet lämnar vi spår, så kallade cookies eller kakor på svenska. Dessa använder sig illegala verksamheter för att fiska efter mer personliga uppgifter som resulterar kapade konton och/eller stulna pengar.

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/i-sparen-av-corona....bedrageriligor-utnyttjar-okat-internetanvandning/

Läs fler nyheter här