Veckan som gick v34

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020

Veckan som gick är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

För aktuell information och statistik från myndigheterna gå in på www.mark.se/corona och rubriken Viktiga telefonnummer & länkar.

Sedan flera veckor tillbaka nu är läget stabilt inom förvaltningar och bolag i kommunen. Bara en förvaltning rapporterar påverkan på grund av coronapandemin, och beror på personalbortfall inom Vård och omsorg, men varierar stort mellan olika enheter.
Även Miljöenheten har fått en ökad arbetsbelastning efter det nationella beslutet om att kommunerna skulle ta över tillsyn av serveringsställen för att förhindra trängsel och ökad smittspridning.

Byggbranschen lär av äldreomsorgen

Det är inte bara äldre och personer i riskgrupper som känner oro över att bli smittade av covid-19. Även hantverkare är utsatta som ska utföra arbeten i privata hem, då är det bra med tydliga rutiner alla kan följa. Läs mer om hur byggbranschen fick lära av äldreomsorgen i Marks kommun via länken till artikeln längre ner.

Förlängt besöksförbudet till 30 september

Regeringen har tagit beslutat om att besöksförbudet på äldreboenden förlängs till och med den 30 september. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att se över om det besöksförbudet ska fortsätta gälla efter den 30 september eller om det går att göra lättnader med särskilda direktiv för hur besöken ska kunna genomföras säkert.

Fortsätt visa omtanke – tillsammans bromsar vi smittan och skyddar andra

De närmaste veckorna är kritiska för hur smittspridningen begränsas så vi inte ut i landet hamnar i samma situation som storstadsregionerna tidigare i år i februari och mars och får lokala kluster med smittspridning av coronaviruset. Pandemin har hållit på läge men det är fortsatt mycket viktigt att vi visar omtanke genom att hålla avstånd till andra, tvättar händerna ofta och noga, stanna hemma om vi är det minsta krassliga och jobba hemifrån om det går.

Tips

Följ oss gärna på Facebook och Instagram nyheter och tips. https://www.facebook.com/MarksKommuns
https://www.instagram.com/marks_kommun/

Nyheter och kampanjer som publicerats under veckan som gick

Byggentreprenörer lär sig om corona när olika delar av kommunen samverkar

När oron för corona ökade hos de byggentreprenörer som Marks Bostads AB anlitat, då ryckte socialtjänsten tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska in. Man bjöd in till ett informationsmöte och spred kunskap om såväl virus som skyddsmaterial. https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/byggentreprenorer-lar-sig-om-corona-nar-olika-delar-av-kommunen-samverkar/

Vädjan till dig som har anhörig på äldreboende

Vi uppskattar att de allra flesta anhöriga följer besöksförbudet som råder på äldreboenden – ett stort tack till er! Men det finns fortfarande de som inte följer reglerna. Därför vill vi vädja om att respektera förbudet, av omsorg om våra äldre.

https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/vadjan-till-dig-som-har-anhorig-pa-aldreboende/

Förlängt besöksförbud på äldreboenden

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till och med den 30 september, efter beslut av regeringen. Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ska fortsätta att gälla efter den 30 september. https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/forlangt-besoksforbud-pa-aldreboenden/

 

Läs fler nyheter