Veckan som gick v30 - Aktuellt under coronapandemin

Senast uppdaterad den 28 juli 2020

Veckan som gick är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.
Observera att när det gäller Socialstyrelsens statistik är det en eftersläpning på en vecka plus att Veckan som gick publiceras ytterligare en vecka senare.
För aktuell information från myndigheterna gå tillbaka till startsidan för mark.se/corona och rubriken Viktiga telefonnummer & länkar.

Läget inom förvaltningar och bolag är fortsatt stabilt och den främsta påverkan kommer från personalbortfall inom vård och omsorg men det varierar stort mellan olika enheter. Sjukfrånvaron på Socialförvaltningen är oförändrad sedan förra veckan och är strax över 10%.


Påverkan på kommunen i stort beror på högre arbetsbelastning för vissa verksamheter. Bland annat har Socialförvaltningen fått uppdraget att smittspåra både brukare och personal som medför ökad arbetsbelastning och Miljöenheten ansvarar nu för tillsynen och påföljder för café- och restaurangverksamheter för att förhindra trängsel. Även Kommunledningskontoret ordinarie verksamhet har påverkats på grund av coronapandemin med ärenden som väntar på hantering.

Socialstyrelsens statistik över antal avlidna till och med 15 juli i covid-19 i Marks kommun visar ingen förändring sedan förra veckan.

 

Nyheter som publicerats under veckan 

 

En knapp som knep för att hålla avstånd

Knappen som fästs med nål på exempelvis tröjan eller jackan har blivit en smärre succé. Hittills har Daglig verksamhet tillverkat 300 stycken som delats ut till brukare och personal inom funktionshinder. - Personalen och brukare är väldigt positiva, man slipper tala om flera gånger att vi ska tänka på avstånd. Och brukarna har fått mycket positiv respons från allmänheten. Och det är kul att vi hittat en sådan enkel sak Och som nu sprids till andra verksamheter inom socialtjänsten, säger säger Annsofi Thors, samordnande stödpedagog inom Funktionshinder i Mark.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/en-knapp-som-knep-for-att-halla-avstand/

 

Badvett för trygghet och frihet på badplatsen

Badvett för trygghet och säkerhet på stranden är viktigt för både barn och vuxna, eftersom alla kan råka ut för en olycka i vattnet hur duktig simmare du än är.
Just nu är det extra viktigt att hålla avstånd till andra på stranden och i vattnet, men det är till exempel också viktigt att inte gå och bada ensam. Även om du är en simkunnig vuxen är det viktigt att du meddelar någon om när och var du ska bada om du inte har sällskap med dig. Berätta också när du planerar att komma tillbaka igen.
https://www.mark.se/nyheter/nyhetssidan/badvett-for-trygghet-och-frihet-pa-badplatsen/

Läs fler nyheter