Lätt svenska / other languages

Senast uppdaterad den 1 december 2020

Här finns information om coronavirus, covid-19 på lätt svenska.

Here are links to information from Swedish authorities about the coronavirus, covid-19 in other languages.