Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Symtom - Testning - Vaccinering

Senast uppdaterad den 12 mars 2021

Symtom på covid-19

Symtom på covid-19 - Krisinformation.se

Testning av covid-19 och antikroppar

Stanna hemma även vid mycket milda symtom. Boka tid via din lokala vårdcentral och/eller 1177 Vårdguiden för provtagning för covid-19 och antikroppstest. 

Så här går det till vid provtagning

Vaccinering

Vaccineringen pågår för närvarande av medarbetare, patienter och omsorgstagare inom kommunal vård och omsorg.

För mer information om vaccinering för patienter och omsorgstagare inom kommunal vård och omsorg, kontakta kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska via mejl nedan.

 

Har du eller känner du någon som har insatser enligt LSS eller beslut om personlig assistans från Försäkringskassan och inte fått erbjudande om vaccination mot covid-19 ännu?

Nu kan du ringa din vårdcentral för att boka tid.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se

 

Sätila vårdcentral 0301 – 51 51 00

Närhälsan Horred vårdcentral 010 – 473 39 33

Närhälsan Kinna vårdcentral 010 – 435 94 00

Närhälsan Skene vårdcentral 0320 – 77 93 01

Vaccinationen genomförs på Skene lasarett .

 

VGR ansvarar för vaccinering av allmänheten

Intresset för vaccinerna mot covid-19 är stort. Tyvärr cirkulerar både missuppfattningar, myter och ren desinformation i ämnet, vilket riskerar att i onödan skapa eller späda på en oro för många. För att underlätta ett välgrundat beslut för de som kan känna tvekan inför vaccination, bemöter och förklarar Läkemedelsverket ett antal vanliga påståenden.

 

Vaccinering av prioriterade medarbetare i privata företag.

Privata företag som utför insatser inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, LSS-boende eller personlig assistans har medarbetare som ingår i fas 1 och fas 2 för vaccination. Dessa medarbetare arbetar nära brukare och är prioriterade för vaccination enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De företag som bedriver verksamhet i Marks kommuns geografiska område och som har prioriterade medarbetare ska enligt Västra Götalandsregionens avtal använda sig av Svea Vaccin.

Företaget själv ska kontakta Svea Vaccin för att planera vaccineringen. Kontakt: boras@sveavaccin.se. Länk: Svea vaccin Borås 

till coronasidan