Symtom - Testning - Vaccinering

Senast uppdaterad den 8 januari 2021

Symtom på covid-19

Symtom på covid-19 - Krisinformation.se

Testning av covid-19 och antikroppar

Stanna hemma även vid mycket milda symtom. Boka tid via din lokala vårdcentral och/eller 1177 Vårdguiden för provtagning för covid-19 och antikroppstest. 

Så här går det till vid provtagning

Vaccinering

I mitten av januari startar vaccinationen mot covid-19 i Marks kommun. De grupper som kommer att prioriteras för vaccinering är personer +70 år, riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal.

Preliminär start för vaccinering av brukare i särskilt boende i Marks kommun blir i januari under vecka 2. Efter det är vaccinering planerad av brukare med hemtjänst. Även vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen kommer att erbjudas vaccinering.

För mer information om vaccinering för patienter och brukare inom kommunal vård och omsorg, kontakta kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska via mejl nedan.

VGR ansvarar för vaccinering av allmänheten

 

till coronasidan