Grannsamverkan

Senast uppdaterad den 6 oktober 2016

Med grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Trygghets- och säkerhetsrådet anordnar tillsammans med polisen en grannsamverkansträff under året där alla grannsamverkansgrupper i Mark blir inbjudna. Samverkansgrupperna blir inbjudna via mail.

Publicerad av: Marks kommun