Hjälp oss göra Mark tryggare

Rickard Silva, kommunens Trygghetssamordnare, och Annika Stomberg, kommunpolis i Mark och Svenljunga.

Foto: Rickard Silva, kommunens Trygghetssamordnare, och Annika Stomberg, kommunpolis i Mark och Svenljunga. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 2 december 2020

Under november görs den stora Trygghetsundersökningen i Mark. Du som Markbo kan påverka din egen trygghet genom att svara på frågorna i enkäten.

- Trygghetsundersökningen är en jättebra möjlighet för Markborna att vara med och påverka de beslut som kommun och polis fattar framåt i tiden, säger Rickard Silva, trygghetssamordnare i Mark.

Trygghetsundersökningen görs av Polisen tillsammans med alla kommuner i Sjuhärad. Det är andra året som undersökningen görs.

Alla Markbor i alla åldrar kan delta. Du som svarar gör det anonymt.

Klicka nedan för att komma till frågorna

 

Starta frågeformuläret

 

- Syftet med Trygghetsundersökningen är att vi och Polisen ska få veta mer hur medborgarna upplever tryggheten i Mark, där de bor. Därför är det som sagt jätteviktigt att så många som möjligt tar chansen att svara och tycka till, säger Rickard Silva.

Svara i november

Enkäten med frågorna är öppen under hela november månad. Svaren samlas sedan in och sammanställs av kommunerna och Polisen.

- Ju mer vi får veta om vad medborgarna tycker om sin trygghet desto bättre. På så vis kan vi sätta in rätt åtgärder framåt i tiden för att du som medborgare ska känna dig ännu tryggare, säger Annika Stomberg, kommunpolis i Mark och Svenljunga.

Dina svar är viktiga för att öka tryggheten

Polisen och kommunen samarbetar sedan länge. Polisen ger också varje år ett Medborgarlöfte, där det fokuseras på olika åtgärder kommande år. Exempelvis kan det vara särskilda satsningar emot narkotika eller hastighetsbrott. Där är Trygghetsundersökningen ett viktigt verktyg för att sätta in rätt åtgärder.

- All information som hjälper oss att veta om vi gör rätt saker eller inte är viktig för oss, konstaterar Annika Stomberg.

Publicerad av: Marks kommun