Äldreomsorg

Senast uppdaterad den 1 november 2022

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du som är äldre i Marks kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Vi erbjuder olika former av stöd till dig som är äldre.

Dina behov styr

Alla insatser utformas i nära samarbete med dig och utifrån dina behov. De insatser som erbjuds ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och värdigt liv.

Med stöd har du stora möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. 

Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Stöd enligt socialtjänstlagen

Stöd enligt socialtjänstlagen

Hemtjänst

Behöver du extra hjälp i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst.

Korttidsvistelse

Ett korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidshem, hos en familj eller på ett läger.

Vård- och omsorgboende

Här hittar du kommunens boende för äldre.

Dagvård

Dagträffen är en dagverksamhet för dig som är äldre.

Frivilligverksamheten

Frivilligverksamheten i Marks kommun anordnar aktiviteter för äldre.

Publicerad av: Marks kommun