Avgifter för hjälp i hemmet

Senast uppdaterad den 31 december 2017

En brukare som bor i eget boende betalar 212 kronor per timme för hemtjänst. Brukaren betalar för de timmar som hemtjänst är utfört, avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service, samt hemsjukvård. Observera att den brukare som endast har hemsjukvård betalar 299 kronor per månad.

Maxtaxa

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2018 är 2044 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, trygghetslarm, matdistributionsavgift och serviceavgift.

Tilläggstjänster/Extra service

Hemsjukvård vid enstaka tillfällen

Avgift 90 kronor per gång. 

Ledsagarservice

Som brukare betalar du per timme för ledsagarservice. Ledsagningsavgift tas ut för max tre timmar. Avgift 212 kronor per timma. Maximal avgift per månad är 636 kronor. 

Trygghetslarm

Avgift 230 kronor per månad.    

Korttidsboende

En brukare betalar för en korttidsplats. I avgiften ingår matkostnad. Avgiften för korttidsboende är 139 kronor per dygn. Denna avgift ingår ej i maxtaxan. 

Dagvård  

Avgift 90 kronor dag.   

Avgiftsreducering

Alla brukare inom vård och omsorg har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan som finns nedan. 

Frågor

Har du frågor om avgifterna, kontakta en av våra avgiftshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun