Avgifter för hjälp i hemmet

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

En brukare som bor i eget boende betalar 222 kronor per timme för hemtjänst. Brukaren betalar för de timmar som hemtjänst är utfört, avgiften kan därmed variera mellan månaderna. Hemtjänst kan bestå av omvårdnad och/eller service. Observera att den brukare som endast har hemsjukvård betalar 313 kronor per månad.

Maxtaxa

Högsta avgift, maxtaxa, för år 2021 är 2139 kr/månad. I maxtaxan ingår hemtjänst, ledsagning, hemsjukvård, hemsjukvård vid enstaka tillfälle, trygghetslarm, trygghetskamera, avlösning i hemmet, matdistributionsavgift, serviceavgift på vård- och omsorgsboende samt omsorgsavgift på korttid/växelvård/dagvård.

Tilläggstjänster/Extra service

Hemsjukvård vid enstaka tillfällen

Avgift 95 kronor per gång. 

Ledsagarservice

Som brukare betalar du per timme för ledsagarservice. Ledsagningsavgift tas ut för max tre timmar. Avgift 222 kronor per timma. Maximal avgift per månad är 663 kronor.

Trygghetslarm

Avgift 241 kronor per månad.    

Trygghetskamera

Avgift 222 kronor per månad.

Korttidsplats

En brukare betalar för en korttidsplats. I avgiften ingår omsorg, trygghetslarm och hemsjukvård. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift korttid/växelvård 71 kr/dygn. Matkostnad korttid/växelvård 127 kr/dygn. 

Dagvård  

Du betalar en serviceavgift per dag. Kostnad för mat tillkommer. Serviceavgift dagvård 35 kr/dag. Matkostnad dagvård 64 kr/dag.  

Avgiftsreducering

Alla brukare inom vård och omsorg har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i blanketten Inkomstförfrågan som finns nedan. 

Frågor

Har du frågor om avgifterna, kontakta en av våra avgiftshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Publicerad av: Marks kommun