Frivilligverksamheten

Senast uppdaterad den 22 februari 2022

Frivilligverksamheten i Marks kommun har en mängd frivilliga som anordnar aktiviteter för äldre. Målet med Frivilligverksamhetens arbete är att stärka hälsa och välbefinnande hos de äldre genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för äldre i hela kommunen.

Här finns aktuellt program. Fler aktiviteter tillkommer eftersom.

Inspirationsdag den 23 maj på Två skyttlar 

Vi bjuder på förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. 

På programmet:

Sabina Henriksson, vad gör man när orden inte räcker till? En föreläsning i ord och ton. 

Eva-Karin Torhem-Arnell om vilket stöd som finns att få från Studieförbundet Vuxenskolan

Musikunderhållning med Sörbom och Jageby

Samtal och diskussion - hur går vi vidare

 Använd länken för att anmäla dig hos Studieförbundet Vuxenskolan:

Anmälan den 23 maj på Två skyttlar

 

 Vårens program

Kinna 

Tisdag 17 maj klockan 15

Skene

Tisdag 5 april klockan 15

Gemenskap för finsktalande på Järnvägsgatan 4

Tisdag 19 april klockan 15

Musikkafé med Gun Svensson på Järnvägsgatan 4

Tisdag 3 maj klockan 15

Gemenskap för finsktalande på Järnvägsgatan 4

Sätila

Boule vid Lygnevi tisdagar och fredagar klockan 9.50

Curling i Bygdegården onsdagar klockan 10

Ubbhult

Tisdag 3 maj 

Anhörigstöd informerar om sin verksamhet i Bygdegården 10.30

Fredagar 

Bingo i Klubbhuset klockan 10

Måndagar

Boule vid Bygdegården  klockan 10

Älekulla 

Tisdag 26 april

Våffelkafé i församlingshemmet klockan 10 

Tisdag 24 maj

Våffelkafé i församlingshemmet klockan 10

Vårsånger med Vårkören

Öxabäck

Gymnastik i Dagcentralen tisdagar klockan 10

Onsdag 27 april 

Musikkafé i Dagcentralen klockan 10

Andliga sånger med Lotta Bornö

Torsdag 31 mars

Bingo i Dagcentralen klockan 14

Torsdag 5 maj

Bingo i Dagcentralen klockan 14

Onsdag 11 maj 

Sopplunch i Bygdegården klockan 12.30

 

 Vill du hjälpa till? 

Vill du hjälpa till är du också varmt välkommen. I så fall kontaktar du frivilligsamordnare på frivilligverksamheten@mark.se eller på telefon 0320 21 78 28.

 

 

Aktiviteter utomhus

Här hittar du tips på aktiviteter att göra utomhus.

Att göra hemma

Tips på vad du kan göra hemma

Digitala aktiviteter

Här kan du läsa om digitala aktiviteter.

Mat och hälsa

Här hittar du lite länkar om kost och hälsa.

Samtal, råd och stöd

Om du behöver någon att prata med hittar du lite förslag och telefonnummer här.

Vill du hjälpa till som frivillig?

Läs här om hur du kan engagera dig som frivillig.

Publicerad av: Marks kommun