Inspirerande på Två Skyttlar

Senast uppdaterad den 3 juni 2022

Mycket inspiration och glädje blev det på Två skyttlar den 23 maj då frivilligverksamheten bjöd de frivilliga samt frivilligverksamhetens medverkande musiker till inspirationsdag.

Sörbom och Jageby med Sabina Henriksson och Christer OlssonRiksspelmannen, vissångerskan, författaren och föreläsaren Sabina Henriksson delgav sina erfarenheter av att kommunicera med alla sinnen när orden inte räcker till. Åhörarna fick både sjunga, lyssna, lukta och känna. 

Eva Karin Torhem-Arnell från Studieförbundet Vuxenskolan berättade om olika material som fanns att tillgå och inbjöd intresserade till utbildning i att läsa högt.

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson framhöll hur viktiga de frivilligas insats var för att de äldre skulle få leva livet hela livet.

Det fanns också plats för diskussioner och gruppsamtal och dagen avslutades med en konsert med Sörbom & Jageby där Sabina Henriksson fick hoppa in som gästartist , liksom Christer Olsson som improviserad gästartist.

Publicerad av: Marks kommun